Vermoedelijk kogels Bende van Nijvel opgegraven

Bij speurwerk in het Bois de la Houssière in ’s Gravenbrakel hebben de civiele bescherming en het slachtofferidentificatieteam vanmorgen twee kogels en twee kogelhulzen gevonden.

Volgens onderzoeksrechter Jean-Claude Lacroix zijn ze “waarschijnlijk” van hetzelfde type als deze die in de wapens van de bendeleden werden gebruikt. De onderzoeksrechter vergaderde na de vondst met de ploegen die de graafwerken uitvoeren samen met twee magistraten van de cel Jumet.

In het bos wordt al enkele dagen gezocht naar resten van de ‘killer’ van de Bende van Nijvel, die daar mogelijk begraven ligt. Momenteel wordt het terrein verder afgegraven. Vanmorgen werd gestart op het vierde perceel van negen zones die werden afgebakend. De plaats waar de kogels en hulzen werden gevonden, wordt nog verder onderzocht.

Bron » De Standaard

Graafwerken in Bende-onderzoek leveren (nog) niets op

De speurtocht van de federale politie, naar het lichaam van een lid van de Bende van Nijvel, heeft gisteren niets opgeleverd. De kans dat de graafwerken een doorbraak brengen in het onderzoek naar de Bende, is daardoor flink afgenomen. De politie zette haar graafwerk in het Bois de la Houssière in ’s ‘s-Gravenbrakel woensdag voort.

Vier honden speurden een perceel bos af waar dinsdag enkele muntstukken en een uurwerk gevonden werden. De politie zoekt er naar stoffelijke resten van de ‘doder’ van de Bende van Nijvel, die daar mogelijk begraven ligt.

De speurders beschikken over aanwijzingen dat één van de leden van de Bende van Nijvel, die in de jaren tachtig tal van bloedige overvallen pleegde, begraven ligt in het Houssière-bos.

Tijdens de laatste overval van de bende, op de Delhaize-supermarkt in Aalst op 9 november 1985, zou de ‘killer’ door een politiekogel zijn geraakt. Hij zou door zijn kompanen in het bos zijn begraven.

Bij de overval in Aalst vielen acht doden. Op de meest interessante plaats in het bos is volgens speurder Eddy Vos, van de Bende-onderzoekscel, niets gevonden. “We hebben eerst het terrein tot op 30 cm diepte afgegraven en er daarna de honden laten overlopen. Zonder resultaat.”

Volgens de politieman is de kans daardoor klein geworden dat het lichaam van de killer gevonden wordt. “De komende dagen graven we de rest van het terrein af, zoals gepland.” Het gevonden uurwerk wordt onderzocht op DNA-sporen.

Eddy Vos: “Het was een uurwerk met wijzers, dat verscheidene jaren in de grond heeft gezeten. Het armbandje ervan was afgerukt, maar we kunnen het nog altijd laten onderzoeken op de aanwezigheid van zweet. We laten ook onderzoeken of er geen speciale nummers in gegraveerd staan.”

Bron » De Standaard

Honden speuren bos af naar killer Bende van Nijvel

Vier honden van de dienst Hondensteun van de federale politie speuren vandaag een perceel van het ‘Bois de la Houssière’ in ’s Gravenbrakel af, op zoek naar resten van de ‘killer’ van de Bende van Nijvel, die daar mogelijk begraven ligt.

Deze namiddag zullen de honden ook het stuk bos afspeuren waar gisteren enkele muntstukken en een uurwerk gevonden werden. De vier honden zijn gespecialiseerd in het zoeken naar lijken. Ze werken op basis van vodden die in bepaalde geuren gedrenkt zijn. Ze konden eerder al lijken opsporen op verschillende plaatsen in het land en in Frankrijk.

Er zijn aanwijzingen dat één van de leden van de Bende van Nijvel, die tal van bloedige overvallen pleegde in de jaren tachtig, begraven ligt in het Houssière-bos. De zogenaamde ‘killer’ zou tijdens de laatste overval van de bende, op de Delhaize-supermarkt in Aalst op 9 november 1985 waarbij acht doden vielen, door een politiekogel geraakt zijn.

Bron » De Standaard

‘Killer’ niet gevonden, wel horloge en geld

Tijdens de zoektocht naar het lijk van de ‘killer’ van de Bende van Nijvel werden in het bos van Houssière een oude horloge en muntstukken gevonden die dateren van voor 1985, toen de laatste aanslag van de bende plaatsvond. Vandaag worden de speurhonden ingezet en zal de rest van het terrein worden afgegraven.

Muntstukken die dateren van voor 1985 – waarschijnlijk zijn ze geslagen in 1971-1972 – en een oude horloge. Dat is wat de speurders naar de Bende van Nijvel dinsdag op het afgebakende terrein in het bos van Houssière gevonden hebben. Maandag was het gebied ‘schoon’ gemaakt en werden metaaldetectors ingezet.

Witte paaltjes in de grond met gele papiertjes waarop een nummer staat, duiden aan waar iets gevonden werd: veertig kogelhulzen – niet abnormaal want in het gebied werd gejaagd – en drie muntstukken. Gisteren werd op de plek waar het geld gevonden was, met een schop verder gegraven. “Op een plek die niet onlogisch zou zijn om het eventuele derde bendelid te begraven”, zegt speurder Eddy Vos.

Op de plek werd de aarde zo’n twintig tot dertig centimeter afgegraven. “De bovenste aardlaag is donkerbruin, daaronder wordt het grijs, daarna is er wit zand. Als we merken dat de aardlagen door elkaar zitten of eerst wit zand bovenkomt dan weten we dat op die plek de aarde is omgewoeld”. Vandaag worden de speurhonden ingezet.

“Dat is meer bedoeld als oefening omdat we nog weinig ervaring hebben met honden die naar lijken speuren die twintig jaar geleden zijn begraven. We hebben onlangs een test gedaan. De honden roken eerst niets, maar toen we de aarde dertig centimeter afgroeven, vonden ze wel iets. Het bleek een koe te zijn die 15 jaar eerder was begraven. Honden maken niet het onderscheid tussen mensen en dieren.”

De graafwerken zijn het gevolg van de verklaring van een echtpaar in december vorig jaar. Zij zouden in de nacht na de aanslag op de Delhaize in Aalst op 9 november 1985 een VW Golf hebben zien staan met voor de auto een lijk en ernaast een grote en een oudere man.

“We twijfelden eerst aan hun verklaring omdat het ons onmogelijk leek om zoiets in het donker te zien”, zegt Vos. “We hebben de weersomstandigheden nagegaan: er was geen maan en het regende een beetje. Bij dezelfde weersomstandigheden zijn we de test gaan doen: je ziet inderdaad zeer helder, ook al is het nacht.”

Omdat de bendeleden, als het verhaal van de getuigen klopt, moeten geweten hebben dat ze gezien waren, denken sommige speurders dat ze zijn weggereden en met het eventuele lijk elders naartoe zijn gegaan. Maar Vos denkt dat niet.

“Toen de getuigen voorbij reden en het lijk op de grond lag, moet de put al klaar zijn geweest. Ze hoefden het lijk er maar in te leggen. Als ze zouden doorrijden naar een andere plek, dan zou dat te veel tijd en nog meer kans op ontdekking hebben betekend.”

Bron » De Standaard

Speurders graven naar schutter van bende van Nijvel

De onderzoekscel naar de Bende van Nijvel is gisteren gestart met graafwerken in het bos van la Houssière, tussen ’s Gravenbrakel en Hennuyères. Daar hopen zij het graf te vinden van de schutter van de Bende, de man die 23 van de 28 doden van de bende op zijn geweten heeft. De graafwerken duren vermoedelijk de hele week.

De speurders zijn ervan overtuigd dat de ‘killer’, net als zijn twee trawanten, de ‘Oude’ en de ‘Reus’, verantwoordelijk was voor de bendeovervallen, zowel die in 1982-83 als in 1985.

In de loop van de jaren hebben de speurders een vrij nauwkeurig portret van de ‘killer’ kunnen opstellen. Hij was ongeveer 1,80 meter groot, breedgeschouderd en gespierd. Wat opviel is dat hij professioneel tewerk ging bij het uitschakelen van getuigen en het neutraliseren van achtervolgers. ‘Het leek wel iemand van bij ons’, zei een toenmalige rijkswachtofficier.

Ondanks alle informatie zijn de speurders er niet in geslaagd de identiteit van de man te achterhalen. Ze hopen in het bos van la Houssière een antwoord te vinden op enkele openstaande vragen.

Drie magistraten, voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van Charleroi Lacroix, procureur des konings Claude Michaux en onderzoeksrechter Jean-Pol Raynal gaven gisteren uitleg bij de graafwerken. Het gerecht baseert onder meer op enkele getuigenissen die slechts enkele maanden geleden onder hypnose werden afgelegd.

Op 9 november 1985 richtte de ‘killer’ een bloedbad aan in een Delhaize-warenhuis in Aalst. Het was de laatste en bloedigste overval van de bende, acht mensen kwamen om het leven. Er zijn aanwijzingen dat de ‘killer’ tijdens de vlucht met een VW Golf geraakt werd. Eddy Nevens, een politieman uit Aalst, beweert dat hij raak schoot. Drie uur later zagen getuigen een VW Golf op een bosweg in La Houssière. Twee mannen pleegden druk overleg bij het lichaam van een derde. De beschrijvingen kloppen met die van de overvallers in Aalst.

Uit dit alles leiden de speurders af dat het bos een plaats van samenkomst was voor de bendeleden. ‘Zelfs indien er slechts tien procent kans is om in het bos iets te vinden, mogen we deze mogelijkheid niet links laten liggen’, zei procureur Michaux. Het gerecht beschikt over DNA-materiaal waar een lijk mee kan vergeleken worden. Het gaat om sigarettenpeuken die gevonden werden in een taxi.

Bron » De Tijd