Advocaat Bennane vraagt waarschijnlijk vrijspraak

Meester Mayence, de verdediger van Anouar Bennane, vervolgde de voorlezing van zijn akte van verdediging voor het Luikse hof van assisen. In de 206 bladzijden overloopt mr. Mayence de (vier) moorden die aan zijn cliënt worden toegeschreven en liet daarbij uitschijnen dat hij aan het einde van het assisenproces de vrijspraak zal vragen.

Nadat hij de moorden op Onofrio Cacciatore en Georges Hardy had belicht, ging mr. Mayence in detail in op de feiten rond de moorden van Mario Tomasi en Serge Pierrin waarvoor zijn cliënt terecht staat. De advocaat haalde de uiteenlopende stellingen aan die kunnen verklaren waarom de moorden door andere personen kunnen gepleegd zijn. Mr. Mayence wees ook naar “een veel somberdere rol” van Didier Singleton (de beschermde getuige die Anouar Bennane verklikte) in het kader van deze affaires.

Mr. Mayence betwist formeel het geheel van de tenlasteleggingen tegen zijn cliënt. Hij verwees verder naar de moeilijke werkomstandigheden die hij tijdens het onderzoek van het dossier ondervond toen onderzoeksdaden en confrontaties werden geweigerd.

“Wij hebben het uitzonderlijk onaangename gevoel dat de mis om zo te zeggen afgelopen is nog vooraleer ze is begonnen”, sprak hij. “De verdediging stelt vertrouwen in de jury om de rede te laten spreken, want de twee enigen die Anouar Bennane beschuldigen (Singleton en Samardzic) kunnen niet als geloofwaardig beschouwd worden”.

Bron » De Morgen