Belgische overheid en bedrijfswereld vatbaar voor corruptie

De ministeriële kabinetten moeten drastisch worden ingekrompen en er moet een duidelijke taakverdeling komen tussen de kabinetten enerzijds en de administratie anderzijds. Dat is een van de aanbevelingen in een rapport van Transparency International over corruptie en integriteit in België.

Het onderzoek, dat werd uitgevoerd in samenwerking met drie Belgische universiteiten, is relatief mild voor ons land. In vergelijking met de rest van de wereld scoren we goed wat betreft integriteit, een concept dat Transparency hanteert als tegenovergestelde van corruptie. De regering, de openbare diensten en het bedrijfsleven vormen echter zwakke schakels.

“Op dit moment is er in België geen nationale strategie tegen corruptie”, zegt Jeroen Maesschalck van de KU Leuven, die het onderzoek leidde. “Dat uit zich in verschillende kleine zaken. Op het gerechtelijk niveau hebben onderzoeksrechters bijvoorbeeld te weinig bevoegdheden om vermogensaangiften te consulteren.”

Volgens minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) zullen veel problemen worden opgelost door de recente herindeling van de gerechtelijke arrondissementen en de kruispuntdatabank die in het vooruitzicht wordt gesteld.

Op het uitvoerende niveau loopt bij de politieke partijen een en ander mis. De commissie die de uitgaven van de partijen controleert is volledig samengesteld uit parlementsleden en de partijen zijn niet verplicht hun uitgaven te publiceren op hun websites. Bij de ambtenarij zou Transparency graag een strengere tuchtregeling zien en een wetgeving rond klokkenluiders.

Ondanks verschillende parlementaire initiatieven zijn die nog steeds niet beschermd. Dat laatste is volgens staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez (SP.A) dan ook geen prioriteit. “Ik heb er mijn twijfels bij of dat veel zou uithalen. De versterking van de auditprocedure waaraan we werken zal meer zoden aan de dijk zetten.”

Crombez wil zich wel inzetten voor een hogere mate van integriteit bij de privébedrijven, al is dat een uitdaging van formaat. “De afgelopen jaren zijn er welgeteld vijf veroordelingen uitgesproken voor corruptie bij ondernemingen, tegenover 397 met betrekking tot ambtenaren.”

Volgens Transparency International zijn ook onze politiediensten voor verbetering vatbaar. Onder meer de politieke rol in de benoemingsprocedure wordt in vraag gesteld. Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (CDH) is verbaasd: “Sinds de politiehervorming verloopt de rekrutering en benoeming volgens strikt objectieve procedures.”

Bron » Knack

Turtelboom verdedigt minnelijke schikking in Kamer

Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) heeft in de Kamer benadrukt dat de uitgebreide minnelijke schikking al sinds de stemming van de nieuwe wet in mei 2011 toegepast wordt. De rondzendbrief die dezer dagen heel wat stof doet opwaaien, moet vooral zorgen voor een uniforme interpretatie op het hele Belgische grondgebied, klonk het. De rondzendbrief in kwestie breidt het gebruik van minnelijke schikkingen in strafzaken gevoelig uit.

Bij gevallen van corruptie, bedrog, oplichting, computercriminaliteit, bendevorming en zelfs diefstallen zonder geweld kunnen criminelen via een schikking hun strafblad blanco houden. Turtelboom kreeg heel wat vragen over de nieuwe rondzendbrief. Oppositieleden Stefaan Van Hecke (Groen), Juliette Boulet (Ecolo) en Peter Logghe (Vlaams Belang) vrezen immers een “klassejustitie”, waarbij wie geld heeft zijn proces kan “afkopen”.

De liberale minister spreekt echter van een “realistische oplossing” voor complexe strafzaken, die uitzicht biedt op een “snel en zeker resultaat” zonder procedureslag met topadvocaten. Bovendien kan het voor fiscale en sociale fraude slechts indien alle verschuldigde lasten – plus intresten – zijn betaald, en na groen licht van de betrokken administratie. “De slachtoffers hebben steeds medezeggenschap”, onderstreepte Turtelboom.

Doel is niet om de staatskas te spijzen, vervolgde de minister. Het vormt een besparing voor Justitie en zorgt voor een snellere inning, maar blijft afhankelijk van zaak tot zaak. De eventuele opbrengst valt dus niet te voorspellen, klonk het. Wel is sinds de invoering van de wet in mei 2011 al 65 miljoen euro geïnd, waarvan 40,7 miljoen bij vier zaken in het ressort Antwerpen en 24,7 miljoen bij vijf zaken in het ressort Brussel. In Gent, Luik en Bergen zijn nog geen schikkingen afgesloten, aldus nog Turtelboom.

Bron » De Morgen