De burger is verdachte nummer één

Het voorstel van de Antwerpse procureur-generaal om van iedereen een DNA-staal bij te houden, verbaast Joris Van Cauter niet eens. Het past in een tijd waarin iedereen onbeperkt gecontroleerd moet worden. Wie zich daartegen verzet, maakt zich bovendien verdacht.

oor de goede orde: misdaad moet worden opgelost, criminelen dienen gestraft. Maar vandaag heerst een discours waarin wordt beweerd dat alle middelen gewettigd zijn om dit doel te bereiken. Dat heeft een rechtstreekse impact op de verhouding tussen de staat en de burger. ‘Le citoyen’ (uit de Verlichting) heeft plaats gemaakt voor ‘le criminel’ of de terrorist.

De war on terror heeft in deze kwalijke evolutie een grote rol gespeeld. Als we het vliegtuig nemen, in de straat tijdens het winkelen, als we via het internet een aankoop doen of met een briefje van 50 euro betalen: we worden voortdurend behandeld als potentiële criminelen. We zijn allemaal verdacht. De burger is een gevaar dat moet worden geneutraliseerd en dus gecontroleerd.

De Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois drijft het nu nog wat verder door. Ook het pasgeboren kind, het ultieme symbool van menselijke onschuld, ontsnapt niet meer aan verdachtmaking. Een baby is voortaan een potentieel gevaar dat onmiddellijk onderworpen moet worden aan een DNA-test.

Liégeois is een kind van zijn tijd. Sinds 9/11 leven we haast permanent in oorlogsmodus. In zo’n klimaat hebben de voorstanders van een alziende en alles beheersende overheid de wind in de zeilen. Want, zo klinkt het: de vijand is onder ons, en dus moet iedereen voortdurend en onbeperkt gecontroleerd worden. Het is duidelijk dat het (Antwerpse) openbaar ministerie zich daarbij als een vis in het water voelt.

Dat verbaast eigenlijk niemand, want nog niet zo lang geleden vroeg een Antwerpse procureur – naar oude totalitaire traditie – aan de bevolking om medeburgers te verklikken als er bij de buren een iets te mooie auto op de oprit stond. In de Scheldestad dromen sommigen blijkbaar van de politiestaat, waar niets of niemand ontsnapt aan het alziende oog van de overheid.

Verzet tegen die nieuwe orde is op zich al verdacht. “U hebt toch niets te verbergen?”, werpen de voorstanders van camera’s, telefoontaps en DNA-stalen op. Een valse retorische vraag. Natuurlijk heeft u van alles te verbergen. Dat is eigen aan de menselijke conditie en er is ook niets mis mee. Integendeel: het bepaalt onze individualiteit.

Langzaam maar zeker wordt privacy gecriminaliseerd. Wat burgers willen onttrekken aan de controle van de staat, wordt per definitie als verdacht beschouwd. Wie opkomt voor de bescherming van het privéleven, brengt onze veiligheid in gevaar.

Er is geen zwaardere beschuldiging denkbaar, want veiligheid is het altaar waarop al onze vrijheden geofferd worden. Liégeois schildert de privacycommissie haast af als een commissie ter bescherming van criminelen: een reliek uit een vervlogen tijd waar we eigenlijk zo snel mogelijk van afmoeten.

De woordvoerders van het parket, enthousiast gevolgd door het gros van onze politici, hebben het gesundes Volksempfinden van onder het stof gehaald. “Het gezonde rechtsgevoel” oordeelt dat alle wegen goed zijn, als ze maar naar een veroordeling leiden.

Zolang een onderzoekshandeling maar resultaat oplevert, kan ze nooit te ingrijpend zijn. In de strafprocedure moet, net als vroeger, alles mogelijk zijn. Het moderne strafrecht beschermt immers alleen de criminelen, onder het schijnheilige mom van respect voor de privacy, zoals het dan klinkt.

Maar ondanks dat breedgedragen sentiment, duchtig aangewakkerd uit verschillende hoeken, is ons strafrecht de laatste tien jaar al volledig doordrongen met dit gesundes Volksempfinden.

Vandaag is de macht van het openbaar ministerie in een strafrechtelijk onderzoek bijna grenzeloos. Demagogen focussen op de laatste procedures die nog intact gebleven zijn: die worden gretig aangegrepen als argument om ook de laatste garanties van een beschuldigde ter discussie te stellen. Maar de realiteit is dat de rechten van de verdediging onder zeer zware druk staan.

Het spectrum van onderzoeksmaatregelen is zo breed geworden dat geen enkel menselijk handelen nog ontsnapt aan controle. Mails worden gelezen, telefoons of huiskamergesprekken afgeluisterd, financiële transacties gescreend.

Niemand weet het, maar ook zonder voorafgaande toelating van een rechter kan uw huis worden doorzocht, kan u maandenlang worden geobserveerd of kan u benaderd worden door undercover politieagenten. De honger geraakt nooit gestild: nu mag er al geen leven meer zijn zonder DNA-staal.

Toch ligt het voor de hand dat die verplichte DNA-registratie ook zal leiden tot andere toepassingen waar nu nog niemand over spreekt – function creep, wordt dat genoemd. Als we dan toch over ieders DNA beschikken, waarom zouden we dan niet de genetische voorgeschiedenis van de baby bekijken? Is er misschien een criminele voorgeschiedenis in de familie? Zouden we kinderen met criminele grootouders niet wat beter in de gaten houden? Neen, de Spielberg-film Minority report is geen sciencefiction meer. En helaas ligt 1984 al een eind achter ons.

Bron » De Standaard

“DNA verzamelen mag, maar niet in alle omstandigheden”

“Wij zijn niet tegen het verzamelen van DNA-gegevens, maar niet tegen om het even welke prijs.” Zo reageert Eva Wiertz op het pleidooi van de Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois om van elke baby een DNA-staal af te nemen. Zij is lid van de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De privacycommissie beklemtoont dat het gebruik van DNA-gegevens enkel kan binnen een precies omschreven en afgebakend kader, om te vermijden dat men in een Big Brother-maatschappij terechtkomt. “Er bestaat al een DNA-databank voor veroordeelden”, stelt Wiertz. “We werken samen met het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie.”

Naast eventuele deontologische bezwaren wijst de privacycommissie ook op praktische problemen. “‘Het is onmogelijk om het DNA van alle nieuwgeborenen te verzamelen. We hebben niet de middelen qua mankracht en technieken. Stel u ook voor hoe we het DNA van verdachte personen met alle beschikbare DNA-gegevens zullen moeten vergelijken.”

Bron » De Morgen

“Neem DNA-staal van alle baby’s en nieuwkomers”

Van elke pasgeboren baby een DNA-staal nemen, dat is het drastische idee dat de Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois in de krant De Standaard opwerpt in de strijd tegen misdaad. “Ik zou het een goed idee vinden van elke pasgeboren baby en van alle nieuwkomers in dit land DNA­-materi­aal te verzamelen. Dat zou een grote stap vooruit zijn voor de opheldering van misdrijven. Uiteraard moeten er dan strikte wettelijke criteria komen over het gebruik van DNA­-gegevens.”

Volgens de baas van het Antwerpse parket-generaal moet de maatschappij durven nadenken over hoe ze de burgers in de toekomst wil beschermen. “Voor die bescherming moet je iets durven prijs te geven. Onze privacywetgeving gaat veel te ver.”

Voorts pleit Liégeois voor meer bewa­kingscamera’s. “Niet alleen voor verkeerszaken, maar ook om in het oog te houden wat er op straat gebeurt. Camera’s geven zeer goede resultaten, er zijn daardoor al verkrachtingszaken opgelost. De Privacy­commissie is daar tegen, maar wat heeft de burger het liefst: dat hij niet wordt gezien, of dat het gerecht erin slaagt om de dief te klissen die bij hem heeft ingebroken?”

Bron » De Morgen

VTM komt met nieuw opsporingsprogramma

Vanaf volgende week brengt de VTM Nieuwsdienst een nieuw maandelijks opsporingsprogramma. In ‘Faroek’ gaat verslaggever Faroek Özgünes op zoek naar daders en slachtoffers van misdrijven. “Na zes seizoenen Telefacts Crime is het tijd voor een andere aanpak en andere focus”, zegt Faroek Özgünes.

“In samenwerking met de politie maken we een opsporingsprogramma dat, met de hulp van de kijker, op zoek gaat naar daders van misdrijven én naar slachtoffers. Televisie is daarvoor nog steeds het medium bij uitstek.”

In het opsporingsprogramma zullen veel beelden van bewakingscamera’s aan bod komen. “Uiteraard moeten ze (de politie, nvdr.) een breed platform krijgen om die beelden te tonen en om de hulp van de kijker in te roepen. Daar stapt Faroek in het verhaal”, aldus VTM. Kijkers zullen in het programma kunnen reageren via 0800 tiplijnen. Faroek is er één keer per maand, op woensdag om 22.30 uur, in het tijdslot van Telefacts Laat.

Bron » De Standaard

Politieoorlog op het hoogste niveau

De directeur-generaal van de federale gerechtelijke politie ligt in de clinch met de baas van de Brusselse speurders. De reden: topbenoemingen binnen het politie-apparaat. Dat schrijft De Standaard in zijn weekendkrant.

Het zit er bovenarms op bij de top van de federale gerechtelijke politie (FGP). De grote baas van alle FGP’s, François Farcy, probeert Eric Jacobs, de opvolger van Glenn Audenaert, in een lastig parket te brengen.

Audenaert deed in juni een stap opzij bij de FGP van Brussel omdat hij in verdenking is gesteld wegens schriftvervalsing. Sindsdien is Jacobs de dienstdoende directeur van de politiespeurders in het belangrijkste gerechtelijke arrondissement van het land. Eerst was dat ad interim. Eind september droeg een selectiecommissie hem voor als volwaardig directeur.

Al tijdens zijn periode als interimdirecteur besliste Jacobs over de aanstelling van nieuw personeel. Maar Farcy, de directeur-generaal van de federale gerechtelijke politie, beschuldigt hem ervan dat hij toen heeft gesjoemeld bij de selectie van een speurder voor zijn terrorismecel.

De discussie gaat over de verscheidene verslagen die zijn gemaakt van de deliberatie. Farcy denkt dat Jacobs het resultaat van de selectiecommissie voor de functie zou hebben aangepast in het voordeel van zijn geprefereerde kandidaat en diende bij het parket van Brussel een klacht in tegen Jacobs wegen schriftvervalsing. Het parket seponeerde de klacht, omdat er geen strafbare feiten werden vastgesteld.

Volgens bronnen dicht bij het dossier is Farcy erop gebeten Jacobs in een slecht daglicht te stellen, omdat hij wil dat de politieman die als tweede eindigde in de selectie voor gerechtelijk directeur van de Brusselse speurders de baan krijgt. Farcy kent die door zijn verleden bij de politie van Bergen.

Jacobs werd ruim een maand geleden voorgedragen als nieuwe directeur. De bevestiging van zijn benoeming door de minister van Binnenlandse Zaken, Joëlle Milquet (CDH), is in theorie slechts nog een formaliteit. Maar vlak na Jacobs’ voordracht kwam Farcy op de proppen met de vermeende fraude.

Doordat Farcy en Jacobs met elkaar in de clinch liggen, valt die definitieve benoeming nu stil. Ook voor Farcy, overigens: hij is tot nader order nog altijd als directeur-generaal ad interim aan de slag. Farcy en Jacobs willen allebei geen commentaar geven bij dat ‘vertrouwelijke dossier’.

“Tragisch hoe zo’n gevecht aan de top invloed heeft op benoemingen van speurders in het veld”, vindt Gert Cockx, de voorzitter van politievakbond NSPV. “Het hele verhaal bewijst dat het zeer moeilijk blijft om die selecties echt te objectiveren. Daardoor raken mensen die gewoon willen doorgroeien en daarvoor opleidingen volgen, niet tot waar ze dat verdienen. Gewoon omdat ze de speelbal zijn van de chefs.”

Bron » De Standaard