Doek valt definitief over proces-Cools

Het parket-generaal bij het Hof van Cassatie ziet geen reden om het arrest over de onontvankelijkheid van de strafvordering in het proces Cools te verbreken. Het hof van assisen van Namen had op 17 januari beslist dat de vervolgingen tegen Richard Taxquet (59) en Domenico Castellino (61) onontvankelijk waren omdat de redelijke termijn overschreden overschreden was. Dat arrest maakte een vroegtijdig einde aan het derde assisenproces in verband met de moord op PS-kopstuk André Cools.

Taxquet en Castellino werden ervan beschuldigd de opdrachtgevers te zijn voor de moord op 18 juli 1991 van André Cools, minister van Staat en toenmalig burgemeester van Flémalle. Het hof van assisen van Namen oordeelde op 17 januari echter dat de redelijke termijn overschreden was en de uitoefening van de rechten van de verdediging daardoor onherroepelijk in het gedrang kwam. Het nieuwe assisenproces kwam immers meer dan 25 jaren na de feiten en een aantal getuigen was inmiddels overleden.

Het Luikse parket-generaal was tegen die beslissing naar het Hof van Cassatie getrokken maar de advocaat-generaal bij Cassatie, Damien Vandermeersch, maakte vandaag duidelijk dat de argumenten van het Luikse parket-generaal in zijn ogen geen voldoende reden waren om het arrest van het Naamse assisenhof te verbreken. Het Hof van Cassatie spreekt deze namiddag zijn arrest uit.

Richard Taxquet werd reeds tot 20 jaar gevangenisstraf veroordeeld dor het hof van assisen van Luik. Domenico Castellino werd eveneens veroordeeld tot 20 jaar celstraf door het assisenhof van Luik, een eerste keer bij verstek in 2004, de tweede keer in 2007. Beiden trokken naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en voerden daar met succes aan dat ze geen recht hadden gehad op een eerlijk proces, wat leidde naar het derde assisenproces in Namen.

Bron » De Morgen