Piek van zware tuchtstraffen bij politiemensen

In ons land hebben vorig jaar 578 politiemensen een tuchtstraf gekregen omdat ze wat mispeuterd hadden. Dat schrijft De Tijd, op basis van cijfers die N-VA-Kamerlid Koenraad Degroote opvroeg bij minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). Er kregen ook meer agenten een zware straf, zoals hun ontslag.

Het aantal tuchtstraffen steeg van 557 in 2015 naar 578 vorig jaar. Het gaat over politiemensen die overdreven gewelddadig waren, onwettelijke opzoekingen deden in de politiedatabank, zelf misdrijven pleegden of smeergeld aanvaardden. Daarnaast werden meer zware tuchtstraffen uitgedeeld: vorig jaar ging het over 213 van de 578 straffen, tegenover 211 in 2015 en 192 in 2014.

Van de mensen die vorig jaar een zware tuchtstraf kregen, moesten er 115 een deel van hun loon afstaan, 42 werden geschorst, 28 vielen terug op de loonschaal en 28 kregen hun ontslag. Van de 365 lichte tuchtstraffen bleef het vorig jaar in 150 gevallen bij een “waarschuwing”. 215 politiemensen kwamen weg met een blaam.

Degroote vindt dat er te weinig garanties zijn dat de tuchtprocedures objectief verlopen, aangezien de meeste onderzoeken gebeuren onder een “intern toezicht”. Daarnaast slepen de onderzoeken en procedures te lang aan.

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) kondigt aan dat hij de tuchtprocedures voor politiemensen gaat “objectiveren, professionaliseren én harmoniseren”. Nu zijn de politiechefs en vooral de burgemeesters nog te nauw betrokken. Daarom wil Jambon de huidige tuchtraad van de politie meer zeggenschap geven.

Bron » De Morgen