Regering kondigt deze 28 nieuwe maatregelen aan na eerste ‘superministerraad’ over veiligheid en justitie

Tijdens de eerste van drie ‘superministerraden’ heeft de federale regering een akkoord bereikt over 28 nieuwe maatregelen met betrekking tot veiligheid en justitie. De maatregelen werden voorgesteld meteen na de superministerraad op kasteel Hertoginnendal. Die hebben niet enkel betrekking op de strijd tegen het terrorisme, maar moeten ook de cybercriminaliteit aanpakken en de verkeersveiligheid verhogen.

Na een paasvakantie vol met gekibbel tussen de coalitiepartners kondigde premier Charles Michel op 19 april aan dat er drie “buitengewone thematische ministerraden”, over veiligheid en justitie, over economie en werk, over sociale zaken en strijd tegen armoede, zouden georganiseerd worden.

Het pakket maatregelen zorgt dit jaar voor 28,1 miljoen euro extra uitgaven. In 2018 gaat het om 137,7 miljoen en in 219 bijna 180 miljoen. Daarvoor is een jaarlijkse bijkomende inspanning van 105 miljoen euro nodig.

Op het vlak van justitie wordt een veiligheidsperiode ingevoerd voor de zwaarste misdaden. Het gaat om een periode die de veroordeelde moet uitzitten voordat hij in aanmerking kan komen voor een vervroegde invrijheidstelling.

Inzake asiel en migratie voorziet een masterplan in de verhoging van de capaciteit van de gesloten centra van 600 naar 1.066 plaatsen in 2020. Op korte termijn wordt extra capaciteit gecreëerd in Steenokkerzeel, Merksplas en Holsbeek. Op middellange termijn komen er nieuwe centra in Antwerpen en Jumet.

Zoals reeds eerder aangekondigd, komen er fiscale stimuli voor de rechtsbijstandsverzekering en zullen identiteitskaarten in de toekomst ook vingerafdrukken bevatten om indentiteitsfraude te bestrijden.

Op het vlak van verkeersveiligheid wordt het alcoholslot verplichting voor bestuurders met een promille van meer dan 1,8 g/l. Voor recidivisten geldt de verplicht reeds voor meer dan 1,2 g/l. Er zijn ook zwaardere straffen voorzien bij vluchtmisdrijf, recidive, verval, zonder verzekering rijden.

In de strijd tegen de financiering van terrorisme wordt de financiële transparantie van vzw’s verhoogd en worden doelgerichte controles versterkt.

De 28 nieuwe maatregelen van de federale regering:

 1. Ontwikkeling van de rechtsbijstandverzekering via een fiscale stimulans
 2. Mogelijkheid om een beroep te doen op burgerinfiltranten. Hierbij gaat het om een nieuwe bijzondere opsporingsmethode
 3. Invoeren van de samenwerking met ‘spijtoptanten’ in het kader van misdaadonderzoeken
 4. Veiligheidsperiodes voor de zwaarste misdaden
 5. Optimalisering van de informatiestroom over de gerechtelijke gegevens, met inbegrip van de gegevens betreffende de strafuitvoering
 6. Ontwikkeling van een databank van de e-pv’s van de politie, die in verbinding staat met het Openbaar Ministerie
 7. Invoering van een centraal strafregister 2.0 en van een digitaal strafuitvoeringsregister
 8. Masterplan gesloten centra: uitbreiding van de centra in Antwerpen en Jumet en van de capaciteit
 9. Ontwikkeling van de biometrie voor identiteitskaarten volgens het paspoortmodel om te strijden tegen identiteitsfraude
 10. Hergroepering van het Crisiscentrum en het CCB onder hetzelfde dak
 11. Hervorming van de dringende medische hulp voor een efficiëntere hulpverlening
 12. Oprichting van de Directie ‘Bescherming en Toezicht’die kan worden ingezet voor de bewaking van verschillende gevoelige plaatsen en vervoer van gedetineerden
 13. Betere verkeersveiligheid. Zo komt er een sensibiliseringscampagne tegen alcoholgebruik achter het stuur, een alcolock en komen er zwaardere straffen voor vluchtmisdrijf, recidive, verval en rijden zonder verzekering
 14. Fiscale stimulans voor de aankoop van beveiligende en beschermende uitrusting voor motorrijders
 15. Strafbaarstelling van de schending van de handelsruimte in handelszones die niet toegankelijk zijn voor het publiek
 16. Versnelde minnelijke schikking tussen de pleger van een winkeldiefstal en de getroffen handelaar
 17. Ontwikkeling van de fiscale stimulans voor de elektronische betalingen
 18. Oprichting van een cel voor maritieme veiligheid om te zorgen voor een betere beveiliging van de scheepvaart en de havens
 19. Nieuwe raamwet die de informatie-uitwisseling met en tussen de overheidsdiensten moderniseert om de bescherming van de privacy te versterken
 20. Uitbreiding van de instrumenten voor de strijd tegen de financiering van het terrorisme: vorderingsrecht van het Openbaar Ministerie met betrekking tot de virtuele betalingen, financiële transparantie van vzw’s en versterking van doelgerichte controles, updaten van het bankregister
 21. Integratie van ‘Homegrown terrorist fighters’ in de dynamische databank
 22. Versterking van de informatiepositie van de inlichtingendiensten in het buitenland
 23. Versterking van de cyberveiligheid: 24/24 callcenter, nationale sensibiliseringscampagne en uitbreiding van de dienst CERT.be
 24. Controle van de identiteitsdocumenten bij vertrek vanuit een Belgische luchthaven om de strijd tegen het terrorisme te versterken
 25. Installatie van veiligheidspoortjes en bewakingscamera’s in internationale stations
 26. Opleiding in verband met de strijd tegen radicalisering van de maatschappelijk assistenten van de OCMW’s
 27. Screening van gevoelige functies in gevoelige sectoren
 28. Verlenging van sterk engagement in internationale coalitie tegen IS

Bron » De Morgen