Onvoldoende steun om verdachten langer aan te houden

De tijdelijke Kamercommissie Terrorismebestrijding heeft vrijdag een advies goedgekeurd over de verlenging van de grondwettelijk bepaalde aanhoudingstermijn. De meerderheidspartijen kregen de steun van het cdH en de PP, maar dat volstaat nog niet om ook effectief iets veranderd te krijgen. De tekst verhuist nu naar de commissie Grondwetsherziening.

Kort na de aanslagen van Parijs stelde premier Michel voor om de termijn op te trekken van 24 naar 72 uur. Uit een hele reeks hoorzittingen – met onderzoeksrechters, procureurs, advocaten, mensenrechtenorganisaties, … – bleek intussen dat een grote meerderheid op het terrein minstens een uitbreiding wil naar 48 uur. Voor 72 uur klonk minder steun.

Anderhalf jaar na de aankondiging van de premier hebben meerderheidspartijen N-VA, CD&V, MR en Open Vld nog steeds niet voldoende steun gevonden bij de oppositie om ook effectief aan de grondwet te kunnen sleutelen.

Toegevingen langs beide kanten lieten vrijdag wel toe om het cdH aan boord te hijsen. Het compromis houdt in dat de algemene aanhoudingstermijn voortaan op 48 uur zou komen te liggen, met de optie voor een onderzoeksrechter om er in het geval van terrorisme nog 24 uur bij te doen. Terrorisme zou daarbij expliciet in de grondwet worden ingeschreven, waardoor de mogelijkheid niet zomaar met een gewone meerderheid verder kan worden uitgebreid.

“We hebben steeds gezegd dat men zijn verantwoordelijkheid moet nemen in de strijd tegen terrorisme. Als er één ding is waarover onze partij al sinds de start zeer duidelijk was, dan is het de 72 uur in geval van terrorisme”, verduidelijkte cdH-fractieleidster Catherine Fonck.

De steun van cdH en de PP is een opsteker voor de meerderheid, maar volstaat niet om aan een tweederdemeerderheid te komen. De discussie zal dus noodgedwongen worden verdergezet binnen de Kamercommissie Grondwetsherziening.

Alle ogen zijn nu gericht op sp.a, dat ruim een jaar geleden al een wetsvoorstel heeft ingediend voor een algemene uitbreiding naar 48 uur. De Vlaamse socialisten zijn echter niet te vinden voor een verdere uitbreiding, ook niet voor terrorisme. “De 48 uur volstaan”, zo verwees Kamerlid Hans Bonte vrijdag opnieuw naar de brede steun daarvoor op het terrein. “Waarom wil men absoluut 72 uur? Als je je verantwoordelijkheid wil nemen, moet je een akkoord sluiten over 48 uur en er zo voor zorgen dat ons land stappen vooruit zet in de strijd tegen terrorisme.”

Commissievoorzitter Koen Metsu betreurt het gebrek aan steun. “De wensen van de verschillende oppositiepartijen liggen totaal niet op dezelfde lijn”, reageert hij. “De meerderheid heeft zich bereid getoond om toegevingen te doen. Maar helaas moet ik vaststellen dat, op cdH na, geen enkele oppositiepartij ons tegemoet wil komen.”

Bron » De Standaard

DNA-databank met genetisch materiaal van politiemensen moet valse sporen uitsluiten

De plenaire Kamer heeft gisteren een wetsvoorstel goedgekeurd voor de oprichting van een databank met genetisch materiaal van politiemensen, laboranten en al wie onbedoeld DNA-sporen kan achterlaten op een ‘crime scene’ en die zo zouden kunnen vervuilen. De databank moet helpen die sporen uit te sluiten.

Omdat een opsporingsonderzoek nu eenmaal een menselijke handeling is, valt het niet te vermijden dat alle soorten “intervenanten” in een onderzoek ongewild DNA-sporen kunnen achterlaten en zo een contaminatie kunnen veroorzaken met het gevonden spoor.

Databank

Om hun DNA te kunnen uitsluiten, richt het voorstel van N-VA en Open Vld binnen het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) een databank op waarin de DNA-profielen van alle intervenanten worden bewaard.

Bron » De Morgen