Machtsstrijd, Russische spionage en vernietigde documenten: het gerommel binnen de ADIV

Wrok en paranoia heersen binnen ADIV. De inlichtingenofficieren zijn verwikkeld in een grimmige machtsstrijd. Het hoofd van de afdeling Contraspionage mag zijn bureau niet meer in. Een majoor wordt beschuldigd van spionage voor Rusland. En het wachtwoord van de topman zou te grabbel liggen.

Eind januari werd het bureau van hoofdcommissaris Clement Vandenborre verzegeld. Hij wordt ervan beschuldigd gevoelige documenten te hebben vernietigd in een papierversnipperaar. Er is ook protest tegen de manier van leidinggeven van de ancien: hij zou al te eigenwijs zijn. In het slechtste geval hangt hem een schorsing of een intrekking van zijn veiligheidsmachtiging boven het hoofd. Ook zijn medewerker is voorlopig niet meer welkom op het hoofdkwartier in Evere.

Verschillende bronnen melden aan deze krant dat de zaak rond Vandenborre diepe wortels heeft. Hij en zijn adjunct worden al langer aanzien als de onruststokers binnen ADIV. Het duo zou volgens hun collega’s de hand hebben in een aantal geregisseerde interne klachten. Het doel daarvan: spionnen beschadigen door hun gevoelige missies aan de grote klok te hangen. Zelf noemen ze zich het slachtoffer van een smeercampagne. De pensioengerechtigde Vandenborre verzet zich tegen de vermomde opheffing van de afdeling Contraspionage. Daarom zou hij weg moeten.

Etterbuil

Het broeit al langer in de militaire inlichtingendienst. Bij ADIV, de veel minder bekende tegenhanger van de Staatsveiligheid, zijn 600 mensen in dienst. De meerderheid daarvan zijn militairen die werken voor de afdeling Inlichtingen (I). Die afdeling is actief in het buitenland en staat daar in voor de veiligheid van de militairen op missie. Daarnaast is er de afdeling Contraspionage (CI), waar 90 mensen aan de slag zijn, vooral burgers. Deze afdeling focust op het eigen grondgebied. Het is onder meer haar taak om buitenlands spionagewerk op militairen in ons land te verijdelen.

De twee afdelingen leven al jaren, zo niet decennia, in onmin. Langs beide kanten wordt geklaagd over jaloezie en wantrouwen. Dat de ADIV-top nog altijd kakigroen kleurt, helpt ook niet.

Het etterende conflict speelde een bepalende rol in het ontslag van generaal Eddy Testelmans in 2016. De topman van de inlichtingendienst vertrok met pensioen nadat acht officieren van de dienst Contraspionage, onder wie Vandenborre, een zeer kritische brief over zijn beleid stuurden naar toenmalig defensieminister Steven Vandeput (N-VA). Diens kabinetschef, generaal Claude Van de Voorde, nam vervolgens over. In de hoop dat hij de spionnenoorlog zou kunnen stoppen.

Twee jaar later is duidelijk dat Van de Voorde hier niet in geslaagd is. Het Comité I, dat toeziet op de werking van de inlichtingendiensten in ons land, heeft zijn handen meer dan ooit vol met de militaire inlichtingendienst.

Syrië en Servië

In mei 2017 diende een anonieme inlichtingenofficier een klacht in tegen de afdeling Inlichtingen. De belangrijke onderafdeling daarvan die instaat voor de buitenlandse contacten (IH) zou een aantal onwettige operaties hebben opgezet. De klacht spreekt over illegale schietoefeningen in ons land, politiek ongedekte zendingen naar Syrië en ongeoorloofde contacten met een terrorist.

Het Comité I opende daarop een onderzoek, geruggesteund door het federaal parket. Uiteindelijk werden geen overtredingen vastgesteld. De zending naar Syrië zorgde vorig jaar wel voor veel deining in de media. Er werden in het geheim contacten gelegd met de Koerdische YPG. Het is niet duidelijk of er ook concrete deals zijn gesloten. Dat zou diplomatiek moeilijk uit te leggen zijn. NAVO-bondgenoot Turkije beschouwt de YPG-strijders als “separatistische terroristen”.

Een andere klacht, die hangende is en zowaar nog gevoeliger ligt, gaat over mogelijke Russische infiltratie in de onderafdeling IH. In de nasleep van de aanslagen in Parijs eind 2015 zocht deze directie toenadering tot de Servische inlichtingendienst, om proberen meer informatie los te krijgen over de mensen die via de Balkanroute Europa binnenkwamen. In Parijs was gebleken dat in die vluchtelingenstroom zich ook jihadisten bevonden.

Met een van de Servische bronnen, een vrouw, zou echter onvoorzichtig zijn omgesprongen. Zij zou toegang tot vertrouwelijke gegevens hebben gekregen, terwijl de dienst Contraspionage vreesde dat ze een dubbelagente was die eigenlijk voor Rusland werkte. Servië, dat zweeft tussen oost en west, staat bekend als een spionnennest.

Een vooraanstaande inlichtingenofficier van de afdeling IH, een majoor, wordt wegens de klacht nu verdacht van – minstens passieve – medewerking aan Russische spionage. Het Comité I en het federaal parket onderzoeken de zaak nog. Volgens een interne doorlichting treft hem geen schuld.

Hervormingsplan

De collega’s van de majoor blijven achter hem staan. Zij zijn ervan overtuigd dat de klachten over Syrië en Servië opgezet spel zijn, om de afdeling Inlichtingen in een slecht daglicht te kunnen stellen. De naam van Vandenborre valt als aanstoker. Binnen diens afdeling Contraspionage wordt die beschuldiging dan weer afgedaan als typische militaire logica. In het leger, zeker onder officieren, gaat loyaliteit tegenover ‘wapenbroeders’ voor alles. Door die instelling vegen ze fouten al te snel onder de mat, klinkt het. Of ze zoeken een zondebok. In dit geval dus Vandenborre.

De twisten binnen ADIV nemen stilaan zulke proporties aan dat men zich ook elders vragen begint te stellen. In de legertop en bij de Staatsveiligheid zijn de problemen een gespreksthema. Een bron meldt dat de inlichtingendienst na de woelige Congolese verkiezingen in december nauwelijks in staat bleek om up-to-date informatie te verzamelen vanop het terrein. De krijgsmacht moest een mogelijke evacuatie van de landgenoten in Congo voorbereiden op basis van wat de ambassade in Kinshasa aandroeg. Binnen ADIV wordt dit echter formeel tegengesproken.

Vast staat dat op het kabinet van minister Vandeput journalisten weleens op het hart werd gedrukt om de slagkracht van de inlichtingendienst vooral niet te overschatten. Eigenlijk kon die niet bijster veel.

ADIV-baas Van de Voorde beseft hoe nijpend de situatie is. Hij wil tegen volgend jaar een groot hervormingsplan uitrollen waarbij de rivaliserende afdelingen in stilte verdampen. Vandenborre, de eerste burger ooit die de afdeling Contraspionage mocht leiden, verzet zich tegen dit plan. Zonder een minimum aan onafhankelijkheid kan zijn afdeling volgens hem geen goed werk leveren. Verschillende bemiddelingspogingen draaiden op niets uit. De tegenstelling werd alleen maar groter. Waarop Vandenborre eind vorig jaar onverwacht besloot om zijn aanvraag om met pensioen te vertrekken in 2019 alsnog in te trekken. Een demarche die hogerop niet gesmaakt werd.

Aangezien Vandenborre van een beschermd statuut geniet als chef Contraspionage kan Van de Voorde hem niet zomaar wegpromoveren naar een andere baan in het leger. Iets wat hij met elke andere militair wellicht lang had gedaan. In november stuurde Van de Voorde daarom een brief naar minister Vandeput, waarin hij zich beklaagde over deze patstelling. Maar in de laatste weken voor de val van de regering had die ook geen oplossing meer klaar.

Wachtwoord kwijt

Van de Voorde zelf loopt intussen steeds meer in het vizier. De generaal, die zijn carrière maakte binnen de luchtmacht, zou niet de juiste achtergrond hebben om de militaire inlichtingendienst te hervormen. Vooral binnen de Staatsveiligheid leeft deze kritiek al een poos en ook in de politiek zou het idee stilaan opborrelen.

Zo overweegt de federale regering om stafchef Marc Compernol te introduceren in de Nationale Veiligheidsraad, het orgaan waarin de premier en zijn vicepremiers in samenspraak met de inlichtingendiensten het veiligheidsbeleid uitzetten. Een aantal mensen binnen ADIV aanzien dit als een motie van wantrouwen tegen Van de Voorde. Iets wat elders wordt ontkend. Stafchef Compernol zou vooral mee willen beslissen over de soldaten op straat.

Hoe dan ook: er wordt gezaagd aan Van de Voorde zijn stoelpoten. Niet toevallig circuleert op het hoofdkwartier in Evere net nu een gerucht dat zijn wachtwoord gecompromitteerd is. Een enorm veiligheidsrisico voor iemand met zijn functie. In de omgeving van Van de Voorde wordt dit verhaal afgedaan als oude koek. Toen Van de Voorde nog chef luchtmacht was werd zijn wachtwoord inderdaad eens gehackt. Dat gebeurde bij het inloggen op de website van de sociale dienst van het leger. Alle militairen die dat in die periode, rond 2014, deden waren hun gegevens kwijt. Van de Voorde zou zijn wachtwoord al lang aangepast hebben. Met medeweten van de legertop.

Dit artikel is gebaseerd op getuigenissen van meerdere bronnen die anoniem wilde blijven gezien de gevoeligheid van het onderwerp. Vandenborre wilde geen commentaar geven.

Bron » De Morgen

Oorlog onder spionnen: machtsstrijd verteert militaire inlichtingendienst ADIV

De Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) dreigt te imploderen. Het hoofd van de afdeling Contraspionage is op non-actief geplaatst na een opeenstapeling van incidenten. Dat vernam De Morgen van meerdere bronnen.

Hoofdcommissaris Clement Vandenborre, die veertig jaar voor de inlichtingendienst werkt, zou zichzelf onmogelijk hebben gemaakt bij zijn jongere collega’s. Bovendien wordt hij ervan verdacht vertrouwelijke documenten te hebben vernietigd in een papierversnipperaar. Zolang er geen duidelijkheid is, moet Vandenborre thuis blijven. Zijn bureau werd eind januari verzegeld. Vandenborre betwist de beschuldigingen formeel. De top van ADIV bekijkt de zaak.

Binnen ADIV ettert het al langer. De laatste jaren heeft de negativiteit zich opgestapeld tussen de afdeling Inlichtingen, die wordt bevolkt door militairen, en de afdeling Contraspionage, waar hoofdzakelijk burgers aan de slag zijn. De twee afdelingen leven intussen in openlijke onmin. Het regent klachten en beide kampen betichten elkaar van machtsspelletjes.

Zo loopt er een klacht tegen de afdeling Inlichtingen, die zou zijn gestuurd vanuit de afdeling Contraspionage – of dat is toch de lezing van militaire inlichtingenofficieren. Een van hun collega’s, een majoor, wordt beschuldigd van medewerking aan Russische spionage. Tijdens een operatie in Servië in 2016 zou hij een Servische vrouw toegang hebben gegeven tot vertrouwelijke informatie. Die bron werkte mogelijk als dubbelagent voor Rusland. Het federaal parket en toezichthouder Comité I voeren nu samen een onderzoek. Een interne doorlichting pleitte hem eerder vrij.

Omgekeerd kunnen binnen de afdeling Contraspionage een aantal anciens moeilijk leven met de actie tegen Vandenborre. Zij zien dit als een poging om hem naar zijn pensioen te dwingen, zodat de aangekondigde hervorming van de afdeling zonder tegenstand kan doorgaan. De topman van ADIV, luitenant-generaal Claude Van de Voorde, werkt aan een hervormingsplan om de twee rivaliserende afdelingen binnen zijn inlichtingendienst te laten samensmelten. Hij hoopt dat zo ook de interne machtsstrijd zal luwen. Vandenborre verzet zich echter fel tegen dit verlies aan onafhankelijkheid voor de afdeling Contraspionage. En zolang hij het been stijf blijft houden, zit het dossier muurvast.

Brief aan Vandeput

“We hebben inderdaad een aantal maatregelen moeten nemen”, reageert Van de Voorde op de gedwongen stap terug van Vandenborre. Hij beklemtoont dat de afdeling Contraspionage verdergaat zonder hem. De generaal is ook niet van plan om zijn hervorming in het koelvak te stoppen. “In deze hervorming is al vele honderden uren werk gestoken”, zegt Van de Voorde. “Het gaat om ingrijpende veranderingen, maar die zijn ook noodzakelijk. Uit audits door het Comité I is duidelijk gebleken dat de militaire inlichtingendienst op een aantal vlakken beter moet gaan werken.”

Eind 2017 bleek uit zo’n audit dat de afdeling Contraspionage vierkant draait. Die audit grepen acht officieren van de afdeling, onder wie Vandenborre, aan om een zeer kritische brief te schrijven aan oud-defensieminister Steven Vandeput (N-VA) over het beleid van hun baas, luitenant-generaal Eddy Testelmans. Die besloot daarop om met pensioen te gaan. Claude Van de Voorde werd vervolgens aangeduid om de boel te ontmijnen. Tot nu zonder succes.

Bron » De Morgen

Oud-speurder Bende van Nijvel vrijgelaten onder voorwaarden, gerecht wil overlijden andere ex-speurder nauwkeuriger onderzoeken

Philippe V., één van de twee oud-speurders die waren aangehouden in het onderzoek naar de Bende van Nijvel, is door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden. V. wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij een mogelijke manipulatie van het onderzoek rond de vondsten in het kanaal van Ronquières in november 1986. Hij zou cruciale informatie achtergehouden hebben. Ondertussen gaat het gerecht de zelfdoding van ex-speurder Roger Romelart nauwkeuriger onderzoeken naar aanleiding van de ontwikkelingen in het Bende-onderzoek.

De zestiger V. maakte veertien maanden deel uit van de Delta-cel die zich destijds bezighield met het Bende-onderzoek. Hij is ook de man die in 1986 voorstelde om een nieuwe zoekactie te houden in het kanaal van Ronquières. Met groot succes: hij haalde toen de wapens boven van de overval op de Delhaize van Aalst, net als het geldkistje en de cheques.

Het nieuwe speurdersteam onder leiding van onderzoeksrechter Martine Michel gelooft echter dat de wapenvondst in scène gezet was. V. heeft altijd beweerd dat hij pas na het doornemen van het dossier besloot om opnieuw te gaan duiken. Vlak na de overval in Aalst op 9 november 1985 was er namelijk al eens gezocht in hetzelfde kanaal. Maar volgens V. gebeurde dat niet grondig genoeg.

Vrij onder voorwaarden

V., die nu gepensioneerd is, werd vorige maand aangehouden. Na drie weken voorhechtenis heeft de onderzoeksrechter nu gebruikgemaakt van zijn recht om een verdachte vervroegd vrij te laten, omdat het gerecht oordeelt dat er geen collusiegevaar is.

Het was echter met die reden dat François A. (70), een ex-rijkswachter uit Halle, eind januari werd aangehouden. Hij zou V. ertoe aangezet hebben te duiken in het kanaal van Ronquières.

Een urenlange confrontatie tussen V. en A. die deze week werd georganiseerd, moest leiden tot de ontmaskering van de tipgever die één van de mannen zei waar de wapens lagen.

De aanhouding van A. werd dinsdag verlengd. Hij heeft daar beroep tegen aangetekend. Op 21 februari moet A. verschijnen voor de Kamer van inbeschuldigingstelling in Mons. Maar mogelijk wordt hij net als V. al eerder vrijgelaten.

Zelfdoding gepensioneerde speurder

Ondertussen gaat het gerecht het overlijden van Roger Romelart (78), gepensioneerd speurder van de onderzoekscel naar de Bende van Nijvel, nauwkeuriger onderzoeken. Het lichaam van de ex-collega van V. werd deze week in zijn woning in Erpe-Mere aangetroffen.

Volgens de eerste vaststellingen zou de man zelf uit het leven zijn gestapt. Maar de dochter van Romelart liet weten dat haar vader sinds een maand bijzonder bezorgd leek rond te lopen. Zij kon zich niet aan de indruk onttrekken dat het dramatische besluit van haar vader te maken had met de recente ontwikkelingen in het Bende-onderzoek.

Het gerecht in Charleroi wil het overlijden onderzoeken om uit te zoeken of het daadwerkelijk om zelfdoding gaat. De twee kinderen van Romelart zullen gehoord worden. Zij lieten al weten dat hun vader geen reden voor zijn daad heeft achtergelaten.

Bron » Het Nieuwsblad

Oud-speurder Bende van Nijvel vrijgelaten onder voorwaarden

Philippe V., een van de oud-speurders die was aangehouden in het onderzoek naar de Bende van Nijvel, is vrijgelaten onder voorwaarden. Dat heeft onze redactie vernomen. De andere oud-speurder die werd opgepakt, François A., zit wel nog in de cel.

Philippe V. werd ervan verdacht dat hij informatie heeft achtergehouden over de wapenvondst in het kanaal van Ronquières in 1986. Hij werd vorige maand aangehouden, maar kennelijk is zijn aanhouding nu niet langer nodig voor het onderzoek.

“Er was geen enkele reden meer om de voorlopige hechtenis nog te handhaven”, zegt zijn advocaat Walter Damen, die ook verduidelijkt onder welke voorwaarden V. is vrijgelaten. “De voorwaarden zijn een contactverbod met de pers en met de personen die in het dossier worden genoemd. Voor de rest mag hij gaan en staan waar hij wil.”

François A., de andere speurder die werd opgepakt, blijft voorlopig wel in de cel. Speurders hadden François A. aangeboden om spijtoptant te worden, zodat hij in ruil voor informatie een mogelijke strafvermindering kon krijgen, maar A. weigerde.

Verdachte wapenvondst

De wapenvondst in het kanaal van Ronquières is al lang verdacht. In 1986 werden daar onder andere wapens gevonden die konden worden gelinkt aan een aanslag van de Bende van Nijvel in 1985. Opvallend, want ook in 1985 werd in het kanaal gezocht, en toen werd amper iets gevonden. Volgens wetenschappelijk onderzoek zou de wapenvondst in 1986 gesaboteerd zijn, want de wapens lagen maximaal twee weken in het water.

Het federaal parket, dat nu het onderzoek naar de Bende voert, vraagt zich af waarom er in 1986 opnieuw werd gezocht in het kanaal. Dat gebeurde op basis van informatie van speurder Philippe V., die de info op zijn beurt van een andere speurder François A. had gekregen.

Het parket vermoedt dat de twee een informant hebben die hen aanspoorde om opnieuw in het kanaal te zoeken in 1986. Die mogelijke informant zou de onderzoekers dichter bij de Bende kunnen brengen, maar beide speurders ontkennen dat ze een informant hebben.

Bron » VRT Nieuws

Oud-speurder blijft aangehouden in zaak Bende van Nijvel en “weigerde spijtoptant te worden”

François A., één van de oud-speurders die werd opgepakt in de zaak rond de Bende van Nijvel, blijft aangehouden. Dat heeft de raadkamer beslist, en schrijft De Standaard. Volgens zijn advocaat werd de man vorige week ook door enkele speurders naar een hotelkamer gebracht om een spijtoptantenregeling voor te stellen. Ook andere bronnen bevestigen aan VRT NWS dat dat gebeurd is.

Het is ondertussen zo’n twee weken geleden dat twee oud-speurders – François A. en Philippe V. – werden opgepakt in de zaak rond de Bende van Nijvel. Volgens het federaal parket maakten de oud-speurders zich mogelijk schuldig aan manipulatie van het onderzoek, en deelname aan een vereniging van misdadigers. Alles draait rond de wapenvondst in het kanaal van Ronquières in 1986. Het parket denkt dat de twee oud-speurders een informant hadden die de tip gaf om daar te gaan zoeken. De speurders hebben de twee oud-speurders recent nog eens met elkaar geconfronteerd.

Gisteren moesten de twee voor de raadkamer in Charlerloi verschijnen, die moest beslissen over de verdere aanhouding. De advocaat van Philippe V. vroeg echter uitstel, omdat de vertalingen van de confrontatie nog niet in het dossier zitten. De raadkamer ging daar op in, en zal daarom over de verdere aanhouding van Philippe V. pas volgende week een uitspraak doen.

Maar de advocaat van François A. vroeg géén uitstel en dus besliste de raadkamer om de man wél verder aan te houden. Zijn advocaat vraagt zich af waarom zijn cliënt in de cel moet blijven: “De confrontatie is gebeurd, welke onderzoeksdaden moeten er nog volgen die in gevaar gebracht zouden worden door de vrijlating van mijn cliënt?”, zegt hij.

Opvallend, volgens de advocaat zouden enkele speurders vorige week François A. ook meegenomen hebben uit de gevangenis. “Ze brachten hem naar een hotelkamer en stelden hem daar voor om spijtoptant te worden. Mijn cliënt weigerde”, zegt de advocaat. Ook andere bronnen bevestigen dat de spijtoptantenregeling aan de man is voorgesteld op een plek buiten de gevangenis.

De advocaat van François A. gaat in beroep tegen zijn verdere aanhouding. De kamer van inbeschuldigingstelling zal zich daarover binnenkort buigen.

Bron » VRT Nieuws