Totale cijferblackout bij justitie

Niemand bij justitie – het Openbaar Ministerie noch de rechtbanken en hoven van beroep – kan nog statistieken publiceren. Het gerecht is qua cijfers een blinde vlek geworden. Hoeveel rechtszaken zijn het afgelopen jaar gevoerd in ons land? Hoeveel bij de politierechtbanken? Bij de arbeidsrechtbanken? Bij de hoven van beroep? Bij de rechtbanken van eerste aanleg? We zullen het dit jaar niet te weten komen.

Het College van Hoven en Rechtbanken geeft dit jaar geen statistieken vrij. Dat zal ten vroegste volgend jaar gebeuren. Het is de eerste keer in twintig jaar, sinds 1999, dat geen statistieken kunnen worden gepubliceerd over de werking van de rechtbanken en hoven.

Onbetrouwbaar

De oorzaak van de black-out? Het is de bedoeling de kwaliteit van de statistieken te verhogen, luidt de officiële uitleg op de website van het College dat alle rechtbanken en hoven van beroep in
ons land overkoepelt. Navraag leert dat de cijfers die bij de verschillende hoven en rechtbanken over het jaar 2018 zijn verzameld onvoldoende betrouwbaar zijn gebleken om ze in nationale statistieken te gieten. Dat zou het gevolg zijn van de plannen om de hoven en rechtbanken zelf bevoegd te maken voor hun management en budgetbeheer.

Daarmee is Vrouwe Justitia een blinde vlek geworden. Want de parketen en parketen-generaal, die de strafonderzoeken leiden in ons land, hebben al sinds 2016 geen statistieken meer vrijgegeven. De laatste cijfers die het Openbaar Ministerie publiceerde, dateren van 2015.

Het gaat nochtans over honderdduizenden strafzaken die er elk jaar bijkomen, worden afgesloten of nog hangende zijn. Het gaat ook over alle vormen van criminaliteit, van inbraken tot terrorisme. Hoeveel veroordelingen waren er? Hoeveel seponeringen? We weten het al niet meer sinds 2016.

Computerproblemen

Het College van de Hoven en Rechtbanken belooft dat er volgend jaar weer statistieken komen. Maar of dat lukt, is nog de vraag. Bij het Openbaar Ministerie wordt al langer beloofd dat de cijfers snel zullen volgen, maar er is keer op keer uitstel. Begin 2018 luidde het dat de cijfers over 2016 en 2017 nog voor de zomervakantie zouden opduiken, maar de deadline verschoof naar ‘het najaar
van 2018’.

Nu luidt het dat ze ergens dit jaar verschijnen. Bij het Openbaar Ministerie is de blackout officieel te wijten aan computerproblemen, door de overschakeling naar een nieuw
computersysteem MaCH, wat staat voor Mammouth at Central Hosting.

‘In de loop van 2016 starte het Openbaar Ministerie met de stapsgewijze invoering van MaCH bij de correctionele parketen’, luidt de officiële uitleg. ‘Dat ging echter gepaard met moeilijkheden en
vertragingen. Die hadden tot gevolg dat de statistisch analisten geen betrouwbare nationale statistieken meer konden produceren.’

Business intelligence

Koen Geens (CD&V), die in 2014 aan de slag ging als minister van Justitie, zegt de beslissing van de hoven en rechtbanken om geen cijfers vrij te geven ‘diep te betreuren’. Dat liet hij weten aan
Kamerlid Véronique Caprasse (DéFI), die hem een vraag stelde over de kwestie. ‘Sinds 1999 worden elk jaar statistieken gepubliceerd. Eerst deed de federale overheidsdienst Justitie dat en sinds
2008 doet de rechterlijke orde dat zelf. Justitie mag niet doof blijven voor de gerechtvaardige roep om transparantie’, zegt Geens.

‘Justitie heeft nood aan duidelijke statistieken’, benadrukt de minister. Daarom heeft hij naar eigen zeggen een voorstel gedaan aan zowel het College van Hoven en Rechtbanken als aan het College van het Openbaar Ministerie. Die zouden samen met de federale overheidsdienst Justitie een orgaan voor ‘business intelligence’ moeten oprichten.

Bron » De Tijd | Lars Bové

Hoe ouder het lijk, hoe duurder de autopsie

Een autopsie op een slachtoffer dat al langer dan twee dagen dood is, kost meer dan het onderzoek van iemand die net gestorven is. Dat blijkt uit de nieuwe ­tarieven voor gerechtelijke experts die de FOD Justitie in het staatsblad publiceerde.

Autopsie

Hoe ouder een lijk is, hoe meer een wetsdokter mag aanrekenen voor het onderzoek. Zo kost een volledige autopsie vanaf nu 469,36 euro per lichaam, tenzij het slachtoffer al langer dan twee dagen overleden is. Dan mogen dokters 619,06 euro aanrekenen. ‘Dat komt uiteraard omdat een lichaam begint te ontbinden’, zegt wetsdokter Werner Jacobs. ‘Het hogere tarief is niet omdat het onaangenaam werken is, wel omdat zo’n onderzoek technisch moeilijker is.’

Vingerafdruk

Om met een borsteltje op de plek van de misdaad op zoek te gaan naar vingerafdrukken, mag een expert 30,63 euro vragen. Om bij iemand vingerafdrukken af te nemen, mag een deskundige 34,51 euro aanrekenen. Behalve als de verdachte al langer dan drie dagen overleden is: dan kost het 46,01 euro.

Afgietsel voetafdruk

Een afgietsel van een voetafdruk maken kost dan weer 22,94 euro.

Gerechtspsychiater

Een onderzoek door een gerechtspsychiater van een verdachte, om bijvoorbeeld te achterhalen of hij een psychopaat is, begint bij 126,69 euro. Voor een verhoor onder hypnose, mag een hypnotiseur een bedrag van 284,97 euro aanrekenen.

Wapenexpert

Een wapenexpert mag 65,97 euro aanrekenen per wapen dat hij onderzoekt, en 32,96 euro voor het bepalen van de baan van een kogel. Per extra kogelbaan mag hij nog eens 16.36 euro aanrekenen.

Robotfoto

Een tekenaar van robotfoto’s wordt per uur betaald. Hij of zij mag 35 euro aanrekenen. Het duurt gemiddeld anderhalf uur tot twee uur om zo’n tekening te maken.

Slotenmaker

Een slotenmaker die voor de politie de deur openmaakt, krijgt 61,04 euro. Het vervoer van stoffelijke overschotten kost 122,10 euro.

Stoffelijk overschot

Het vervoer van een stoffelijk overschot kost 122,10 euro.

Bron » De Standaard

Schimmelvrije ruimte gevonden voor opslag bewijsstukken Brusselse griffie

De Regie der Gebouwen heeft een ruimte gevonden voor de opslag van overtuigingsstukken. Dat heeft minister van Justitie Koen Geens (CD&V) vandaag in de Kamer aangekondigd. Daarrond was een probleem gerezen, omdat de huidige ruimte in het Brusselse justitiepaleis kampt met schimmel, waardoor de voorzitters van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg beslisten de griffie van de overtuigingsstukken te sluiten.

Door de beslissing van vorige week mag geen enkel overtuigings- of bewijsstuk nog op de griffie binnengebracht worden. Het probleem was dat binnen de ruimte schimmelvorming was ontstaan en gevreesd werd dat die een heleboel stukken zou aantasten. Op sommige verpakkingen en stukken zelf was dat al aan het gebeuren.

Op vraag van Annick Lambrecht (sp.a) stelde minister Geens dat de Regie der Gebouwen een ruimte heeft gevonden waar de overtuigingsstukken kunnen worden bewaard. Het is nu wachten op het antwoord van de voorzitters van de Franstalige en Nederlandstalige voorzitters. Volgens de ministers kregen de parketten ook een instructie om systematisch en automatisch te “wieden” in de overtuigingsstukken.

Bron » De Morgen

Gesloten wegens schimmel

Als de Brusselse politie wapens, munitie of ander bewijsmateriaal vindt, moet ze die voortaan zelf bewaren. De opslagplek is gesloten om veiligheidsredenen.

‘Ik denk dat men de ernst van de situatie niet inziet. De veiligheid van onze mensen staat op het spel.’ Het zit diep bij Anouk Devenyns, de persrechter van de Nederlandstalige rechtbank in Brussel. De ruimtes in het Brusselse Justitiepaleis waar de politie bewijsmateriaal voor strafzaken in bewaring geeft, zijn er zo slecht aan toe dat de rechtbank geen andere mogelijkheid meer ziet dan de deuren vanaf vandaag gesloten te houden. Het materiaal dat er al ligt opgestapeld – van munitie, explosieven en wapens over computers tot lichaamsdelen op sterk water – kan nog worden opgehaald indien nodig, maar nieuwe stukken die de politie meeneemt bij huiszoekingen, mogen er niet meer bij.

Begin deze week nam de Franstalige rechtbank dezelfde beslissing, wat betekent dat de politie van Brussel en de Vlaamse Rand nergens meer terechtkan met nieuw bewijsmateriaal. Dat is knap vervelend voor de politie (zie inzet).

‘We kunnen niet anders. De maat is vol, voor iedereen’, licht Devenyns de beslissing toe. ‘Sinds januari hebben we last van schimmel. In een van de lokalen, dat oorspronkelijk deel uitmaakte van de conciërgewoning bij het Justitiepaleis, is het hout helemaal verrot en is een stuk van het plafond ingestort. De kartonnen dozen met overtuigingsstukken zijn er opgestapeld tot aan het plafond. Ze vallen net niet om.’

Masker en handschoenen

In september hebben een preventieadviseur en arbeidsgeneesheer een ronde gedaan in de lokalen om de problemen vast te stellen. Gevaarlijke stoffen kunnen niet meer reglementair geborgen worden, vloeren en plafonds verzakken, er is waterschade, de luchtvochtigheid is ongezond hoog en dan is er dus nog de ‘exponentiële’ schimmelgroei. Het gevolg is dat bepaalde plekken alleen nog toegankelijk zijn met beschermingskledij, masker en handschoenen.

Geen snelle oplossing

Het Brusselse gerecht kampt al langer met problemen door de staat van het gebouw waarin het verblijft. Daar komt nog bij dat het al een tijdje niet meer botert tussen de Franstalige voorzitter, Luc Hennart, en minister van Justitie Koen Geens (CD&V).
De dag nadat Hennart had beslist de deuren van zijn griffie te sluiten, deed de Nederlandstalige rechtbank hetzelfde. Devenyns ontkent met klem dat het de bedoeling is om Geens onder druk te zetten.

‘Dit is voor ons enkel en alleen een kwestie van veiligheid. Er is al regelmatig overleg geweest met de bevoegde instanties, zelfs maandagnamiddag nog, maar een snelle oplossing komt maar niet uit de bus. Er is bijvoorbeeld sprake van een depot bij de politie waar alles zou terechtkunnen, maar die piste wordt al jaren overwogen. Wij kunnen de gezondheid van de mensen niet blijven in gevaar brengen.’

‘Voor een definitieve oplossing kijken wij uit naar een nieuwe opslagplaats die beloofd werd door de Regie der Gebouwen’, laat Edward Landtsheere, de woordvoerder van de Federale Overheidsdienst Justitie, weten. ‘Hiervoor werd een budget vastgelegd voor 2018.’

Om te voorkomen dat de schimmel nog meer schade aanricht, worden de aangetaste stukken in plastic zakken voorlopig overgebracht naar een andere ruimte.

‘Niet zo plezant’

De politie van Brussel-Hoofdstad en Elsene moest de beide sluitingen via de pers vernemen. ‘Op geen enkel moment is daarover met ons overleg geweest’, zegt woordvoerster Ilse Van de Keere. ‘Uiteraard is deze situatie niet zo plezant. Het is voor ons totaal onmogelijk om zelf in middelen of ruimtes te voorzien voor de opslag van overtuigingsstukken. Dat is ook onze taak niet. We wachten af en hopen dat er snel een oplossing uit de bus komt.’

Bron » De Standaard

Ook Nederlandstalige rechtbank eerste aanleg laat griffie bewijsstukken sluiten

Ook de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel heeft beslist om de griffie van de bewijs- of overtuigingsstukken minstens tijdelijk te sluiten, en dat vanaf woendsdag 11 oktober. Dat meldt Anouk Devenyns, persrechter van de Nederlandstalige Brusselse rechtbank. Maandag kondigde de voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg, Luc Hennart, al aan dat de griffie van de overtuigingsstukken gesloten zou worden omwille van veiligheidsredenen.

‘Voor de bewaring van de overtuigingsstukken kampt de Nederlandstalige Brusselse rechtbank van eerste aanleg met dezelfde problemen als de Franstalige Brusselse rechtbank van eerste aanleg’, zegt de persrechter.

‘Deze problemen nemen alsmaar toe: geen reglementaire opslag van de gevaarlijke stoffen meer, grond- en plafondverzakkingen, waterinfiltraties en waterschade, te hoge luchtvochtigheid en sinds januari van dit jaar exponentiële schimmelgroei, om maar enkele van de belangrijkste problemen op te sommen. De veiligheidsrisico’s voor het personeel, zoals bijvoorbeeld, risico op vallen, werken op hoogte, risico op vallende voorwerpen, werken boven schouderhoogte, brandveiligheid, elektrische veiligheid, ventilatie, bewaren van chemische producten, etc, zijn vastgesteld door de preventieadviseur en de arbeidsgeneesheer, en verhogen meer en meer.’

De Nederlandstalige Brusselse rechtbank van eerste aanleg neemt dan ook dezelfde beslissing als haar Franstalige tegenhanger.

‘Zoals bij de Franstalige Brusselse rechtbank zullen er ook bij de Nederlandstalige Brusselse rechtbank vanaf 11 oktober 2017 geen nieuwe overtuigingsstukken meer kunnen worden neergelegd’, klinkt het. ‘Het betreft hier een noodgedwongen tijdelijke maatregel, waarvan we hopen dat de duur zeer beperkt zal blijven.’

Bron » De Standaard