Nihoul moet als beschuldigde voor raadkamer verschijnen

Michel Nihoul moet vrijdag voor de raadkamer van Neufchateau verschijnen als “beschuldigde” in de zaak Dutroux-bis. Hij werd nooit ondervraagd in deze zaak, schrijft La Dernière Heure. Nihoul werd in 2004 door het hof van assisen in Aarlen vrijgesproken voor de ontvoering van kinderen. Marc Dutroux en zijn kompanen verschenen in 2004 in Aarlen voor het hof van assisen voor de ontvoering van zes meisjes en de moord op vier van hen.

Het gerecht besloot om het onderzoek naar eventuele andere betrokkenen in de zaak voort te zetten in het dossier Dutroux-bis. Het gaat om het onderzoek naar onder meer mogelijke bescherming en om netwerken. “Ik ben nooit ondervraagd in dit dossier”, zegt een verbaasde Nihoul.

Volgens La Dernière Heure zal het parket vermoedelijk buitenvervolging vragen. “Ik wacht die buitenvervolging af en zal nadien gerechtelijke procedures lanceren”, aldus de 69-jarige Nihoul. Hij voegde er aan toe dat hij vrijdag niet persoonlijk naar Neufchâteau afzakt.

Bron » De Morgen

Slachtoffers Dutroux krijgen bijna 746.000 euro

De Commissie voor Hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden heeft 31 dossiers binnengekregen naar aanleiding van de zaak Dutroux. Begin dit jaar waren twee van die dossiers nog niet afgesloten. In de overige 29 werd via 37 beslissingen een bedrag van in totaal 745.955 euro toegekend. Dat staat in het jaarverslag 2006 van de FOD Justitie.

In totaal werd het maximumbedrag van 62.000 euro negen keer toegekend. Drie aanvragen waren op geen enkele manier gelinkt aan het proces dat in 2004 plaatsvond in Aarlen. Over heel 2006 kende de Commissie voor Hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden 10,56 miljoen euro toe aan slachtoffers, zo blijkt uit het jaarverslag.

Dat bedrag komt in grote mate overeen met de geldsommen die elk jaar van 2003 tot 2006 werden toegekend, namelijk tussen de 10,58 en 10,94 miljoen euro. In 2001 werd er slechts 5,17 miljoen euro uitgekeerd aan de slachtoffers, een jaar nadien 7,77 miljoen euro. De Commissie kreeg vorig jaar 1.312 aanvragen en leverde 1.262 beslissingen af.

Op 15 en 21 januari 2008 behandelt de burgerlijke rechtbank van Brussel de zaak die de familie van Dutroux-slachtoffer Eefje Lambrecks tegen de Belgische Staat heeft aangespannen. De familie eist het verschil tussen het bedrag dat het assisenhof in Aarlen hen heeft toegekend en het bedrag dat hen is uitbetaald door de commissie voor hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden. Dat verschil bedraagt 326.000 euro. De commissie betaalde onder andere aan elke ouder van An en Eefje het maximumbedrag van 62.000 euro.

Bron » De Morgen

Getuige proces Dutroux vervolgd voor laster en eerroof

De correctionele rechtbank van Aarlen heeft maandagmorgen de pleidooien en het rekwisitoor gehoord in een zaak die in verband staat met de zaak Dutroux. In de zaak staat Christelle D. terecht voor laster en eerroof aan het adres van Gérard Pinon. Gérard Pinon werd vervolgd in het kader van de zaak Dutroux na verklaringen in de pers door Christelle D.

De vrouw verklaarde dat haar schoonvader voorstellen gekregen had van Pinon om Christelle over te leveren aan Weinstein. Volgens Christelle D. had Pinon haar schoonvader ook voorgesteld dat die laatste zijn twee dochters als prostituee zou laten werken. Pinon werd buiten vervolging gesteld voor het proces Dutroux maar Christelle D. zocht tweemaal haar toevlucht in de pers.

Pinon werd beschouwd als een pooier en een zielsverwant van Dutroux. Nochtans verzekerde de schoonvader van Christelle de onderzoeksrechter van Aarlen dat Pinon nooit voorgesteld heeft om Christelle de straat te laten doen. “Er was dus sprake van een aanslag op de eerbaarheid van mijn cliënt met kwade bedoelingen”, pleitte meester Dimitri Soblet.

De burgerlijke partij eist 2.500 euro morele schadevergoeding en de betaling van de kosten van verdediging. Het openbaar ministerie vordert een maand gevangenisstraf omdat “de tenlasteleggingen aangetoond zijn”. Meester Donatangelo pleitte de vrijspraak voor zijn cliënte. Vonnis op 26 februari 2007.

Bron » Het Belang van Limburg

“Verzoek van Dutroux is onontvankelijk”

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft het verzoek van Marc Dutroux onontvankelijk verklaard. Dat zegt de advocaat van Dutroux in La Libre Belgique. Dutroux wou zijn veroordeling tot levenslang betwisten voor het Europees Hof. Maar het Hof oordeelt dat hij niet alle beroepsmogelijkheden in eigen land heeft gebruikt en heeft zijn verzoek daarom afgewezen.

Dutroux had wel beroep aangetekend bij het Hof van Cassatie, maar deed dat te laat. Daarom werd het beroep verworpen. De advocaat van Dutroux stapte daarna naar het Europees Hof met het argument dat het vermoeden van onschuld van zijn cliënt werd geschonden en dat de redelijke termijn om een proces te krijgen, was overschreden.

Bron » VRT Nieuws

Vonnis autozwendel bevestigd voor Dutroux

Het Brusselse hof van beroep heeft vanmorgen de uitspraak van de correctionele rechtbank van Nijvel van 30 mei 2005 voor Marc Dutroux bevestigd. In Nijvel werd Dutroux schuldig bevonden aan de heling van twee vrachtwagens in 1995.

Er werd geen straf uitgesproken voor Dutroux. Die straf zou opgeslorpt worden door de levenslange gevangenisstraf en tien jaar terbeschikkingstelling van de regering die Dutroux op 22 juni 2004 kreeg op het assisenproces in Aarlen.

Dutroux was vanmorgen zelf niet aanwezig in het justitiepaleis. Ook tijdens de debatten die plaatsvonden op 8 maart dit jaar, bleef hij in de gevangenis. Toen verklaarde hij zijn afwezigheid door het feit dat hij het masker niet verdraagt dat hij moet dragen tijdens de rit van de gevangenis van Itter, waar Dutroux in hechtenis zit, naar het Brusselse justitiepaleis.

Bron » De Standaard