Nieuwe verhoren in kader van proces Cools-bis

Er zijn nieuwe verhoren gevoerd in het kader van het proces ‘Cools-bis’, dat maandag opent voor het hof van assisen van Luik. Dat schrijft La Libre Belgique. Pino Di Mauro, Richard Taxquet, Carlo Todarello en Luigi Contrino, die in het eerste proces veroordeeld werden, zouden bezoek hebben gekregen van speurders van de voormalige cel Cools.

Taxquet zou niet willen praten hebben tegen de politie en verkiest een lid van de voormalige gerechtelijke politie. Sinds enkele maanden rakelt hij het bestaan op van documenten van Carlo Todarello die volgens hem een en ander zouden veranderen. Een honderdtal getuigen moet worden verhoord voor het proces Cools-bis, dat gaat over de betrokkenheid van Domenico Castellino – tijdens het eerste proces op de vlucht – bij de moord op Cools en de moordpoging op zijn toenmalige vriendin Marie-Hélène Joiret.

Bron » Het Nieuwsblad

Michel Nihoul speelt zichzelf in ‘Dossier noir’

Michel Nihoul speelt zijn eigen rol in de wedersamenstelling die zondagavond getoond werden in Dossier noir, een uitzending van de RTBF. Hij geeft er bovendien de indruk dat hij niet altijd door de publieke opinie erkend werd als onschuldige in de zaak van de ontvoering van kinderen, ondanks zijn vrijspraak voor deze feiten. “Ik denk eerlijk dat de dag dat ik sterf, er nog mensen zullen zeggen dat ik vertrokken ben met mijn geheim,” aldus Nihoul. “Het is een eeuwige veroordeling om zo te leven want er zijn altijd mensen die kwaad spreken of twijfelen”.

De uitzending, gemaakt met de medewerking van Michel Nihoul, reconstrueert zijn leven, hoofdzakelijk sinds 1996 (het jaar van zijn arrestatie), en zijn vrijlating uit de gevangenis in 2006. Beelden uit het archief werden afgewisseld met interviews van Nihoul en de hoofdrolspelers van de zaak, zoals zijn advocaat, de Procureur des Konings Michel Bourlet, en de wedersamenstelling van de feiten. Hiervoor werkte men met Michel Nihoul zelf en acteurs gelijkend op Marc Dutroux, Michelle Martin en Michel Lelièvre.

De uitzending opent met beelden van Nihoul die zijn appartement versiert voor zijn eerste Kerstmis na zijn vrijlating. Hij komt ook terug op zijn ontmoetingen met Marc Dutroux en Michel Lelièvre. “In de gevangenis keek ik vaak naar de spiegel en dacht ik dat als ze me zotte avonden met kinderen voorstelden, ik misschien Julie, Melissa, An en Eefje had kunnen redden.”

Bron » VRT Nieuws

Dewael noemt munitie-probleem kinderziekte

De gevaarlijke patronen moeten binnen enkele dagen opgehaald en vernietigd kunnen worden. In De Standaard van gisteren klaagde de politievakbond NSPV de gevaarlijke toestand in de politiekantoren aan. Door de nieuwe wapenwet wordt strenger opgetreden tegen bezitters van illegale of verboden wapens.

Om elke wapenbezitter de kans te geven zich aan de nieuwe wet aan te passen, werd een amnestieperiode ingevoerd tot 30 juni. Daardoor zamelt de politie al acht maanden verboden wapens en munitie in. Vooral de opslag van munitie leidt tot problemen. Die (vaak verouderde) kogels liggen nu in grote hoeveelheden in commissariaten die daar niet voor zijn uitgerust.

Tijdens het vragenuurtje in de federale kamer benadrukte Dirk Claes (CD&V) de ernst van het probleem. “In een klein commissariaat als Rotselaar ligt momenteel 160 kilogram aan ingeleverde munitiepatronen. 160 kilogram! En dat zit in een gewone kast”

Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (VLD) benadrukte dat er maatschappelijke omstandigheden (de zaak Hans Van Themsche, red.) waren die maakten dat haast geboden was. “En het is normaal dat zo’n groot proces kampt met kinderziektes”, aldus de minister.

Hij zei ook dat het zijn verantwoordelijkheid niet is. “Defensie en Justitie hebben een contract met een Duits bedrijf voor de vernietiging. Dat heeft vertraging opgelopen. Maar binnen enkele dagen zou de munitie kunnen opgehaald worden.”

Dirk Claes betwijfelt dat dat zo snel kan gebeuren. “De commissariaten hebben alleszins nog altijd geen schrijven gekregen met de richtlijnen voor die ophaling”, zei de specialist politiezaken voor de CD&V.

Dewael zei voorts dat er geen noemenswaardige problemen zijn met de vernietiging van de ingeleverde wapens. Van de 62.000 afgestane wapens zou bijna de helft al vernietigd zijn.

Bron » De Standaard

Tweehonderd nieuwe agenten voor Staatsveiligheid

De Staatsveiligheid wil in de loop van dit jaar bijna tweehonderd nieuwe agenten aanwerven. Dat zegt Alain Winants, de nieuwe administrateur-generaal van de Staatsveiligheid, in een interview met De Juristenkrant.

Gedeeltelijk gaat het om informaticaspecialisten, die worden ingezet voor nieuwe opsporingstechnieken als hacking van computersystemen. De specialisten worden opgeleid door bevriende buitenlandse inlichtingendiensten.

“Tussen nu en begin maart komen er zestig à tachtig mensen bij”, vertelt Winants. “Dat heeft nog te maken met de opvulling van het oude kader. Dan volgt de rekrutering van 107 nieuwe mensen. Die mensen moeten ook nog allemaal worden opgeleid. Het zal dus nog even duren vooraleer iedereen operationeel is. Indien al die personeelsmiddelen effectief zouden zijn, werken we met 650 tot 700 mensen. Dat moet volstaan voor ons huidige werk.”

De regering gaf de Staatsveiligheid niet alleen een budgetverhoging van 26 procent, extra personeel, een nieuw personeelsstatuut en hogere salarissen, maar wil de inlichtingendienst ook een reeks extra technologische instrumenten geven, de zogenaamde bijzondere opsporingsmethodes (BOM).

Een van die uitzonderlijke methodes is hacking, het inbreken in computers, een techniek die zelfs de politie niet mag gebruiken. “Juist”, stelt Winants. “Het gaat over binnendringen in een informaticasysteem. We willen gegevens verzamelen, niet veranderen of vernietigen. Het is de bedoeling dat we geen sporen nalaten, dat spreekt vanzelf.”

Momenteel stelt de informaticasectie van de Staatsveiligheid niet veel voor, de sectie dient vooral als logistieke ondersteuning. “We beschikken echt wel over mensen die op dat terrein al voldoende gespecialiseerd zijn”, weerlegt Winants. “Maar het spreekt voor zich dat we bij de aanwervingen rekening houden met de nieuwe mogelijkheden en noden. We werken nu al aan een programma van opleiding en vorming waarin onder meer die specialisaties vervat zijn. Buitenlandse diensten die deze methodes nu al toepassen, verklaarden zich bereid ons te helpen bij de vorming.”

Bron » De Morgen

“Verboden wapendracht niet bestraft”

“Wie vandaag zonder vergunning een pistool, een revolver of een halfautomatisch wapen draagt, ontsnapt aan een sanctie.” Dat meent CD&V-justitiespecialist Tony Van Parys.

Na de racistische moorden door Hans Van Themsche, die in Antwerpen ongemoeid het wapen kon kopen waarmee hij vervolgens twee mensen doodde, zette de politiek vaart achter de uitwerking en goedkeuring van een nieuwe, strengere wapenwet. “De bedoeling was nobel, maar bij de uitvoering van die wet is men op het kabinet van Onkelinx blijkbaar overhaast en onzorgvuldig tewerkgegaan”, zegt oud-minister van Jusititie Tony Van Parys in Het Laatste Nieuws.

De nieuwe wapenwet voorziet dat niemand een vergunningsplichtig vuurwapen mag dragen tenzij om een wettige reden en op voorwaarde dat hij in het bezit is van een vergunning. “Maar dat artikel is nog steeds niet in werking getreden”, stelt Van Parys vast. “De oude wapenwet is dus nog van toepassing, maar de straffen die daar bij hoorden, zijn inmiddels wel opgeheven.”

Volgens Filip Ide, het diensthoofd van de federale wapendienst, is die conclusie wat kort door de bocht. De oude strafbepalingen zijn niet meer toepasbaar, maar volgens zijn interpretatie kunnen de bepalingen uit de nieuwe wet worden toegepast op de oude wapenwet.

Toeval of niet, maar het Antwerpse parket werd recent met een gelijkaardige zaak geconfronteerd. En het parket is van mening dat sanctioneren niet kan.

Filip Ide wijst erop dat, wanneer de meningen tegenover elkaar blijven staan, het aan de strafrechter toekomt om te oordelen. Mocht de versie van het parket en van Van Parys daarbij worden gevolgd, dan nog is dat relatief, vindt Ide. Want wie een wapen draagt, moet sowieso ook een vergunning hebben voor wapenbezit. En daarvoor geldt de nieuwe wapenwet volledig, dus het niet hebben van die vergunning is strafbaar.

Bron » De Standaard