Analyse: De enige hoop is het sterfbed

De misdaden van de Bende van Nijvel kwamen in twee golven: de eerste keer in 1982, de tweede keer in 1985. Daarbij werden in het totaal 28 mensen vermoord, meestal bij een overval op een Delhaize-warenhuis. De laatste aanslag was op 9 november 1985 . Vanaf die datum begint de verjaring te lopen.

Vroeger was de verjaringstermijn voor moord tien jaar, maar speciaal voor de aanslagen van de Bende werd die opgetrokken tot 15 jaar. Dat kan één keer verlengd worden, en dat is ook gebeurd. De misdaden van de Bende verjaren dus 30 jaar na de laatste aanslag, op 9 november 2015.

Maar stel dat we de daders vandaag zouden oppakken, dan is de kans al klein dat we die datum halen. De verdachten moeten door heel de juridische mallemolen: inverdenkingstelling, raadkamer, kamer van inbeschuldigingstelling, Hof van Assisen. Tegen elke beslissing kan cassatieberoep worden aangetekend. De kans dat er een uitspraak is van Assisen voor 9 november 2015 is dus al klein.

Daarom heeft procureur Christian Valkeneer onlangs voorgesteld om de misdaden van de Bende te kwalificeren als “misdaden tegen de mensheid”, dat soort misdaden verjaart nooit. Minister van justitie Turtelboom kan een initiatief nemen in die richting, maar haar adviseurs zullen dat zeker afraden. Wat “misdaden tegen de mensheid” zijn is nooit ergens omschreven, maar onder juristen is er wel overeenstemming dat het moet gaan om erge daden tegen een bevolkingsgroep. Grosso modo gaat het om genocide, en dat is hier niet het geval.

Het zou ook zeer gevaarlijk zijn om de misdrijven van de Bende te omschrijven als “misdaden tegen de mensheid”. De kans is groot dat de rechters die omschrijving onwettelijk zullen verklaren en dan – als de gewone verjaringstermijn is afgelopen – moet men de verdachte laten gaan. Hoe leg je dat uit aan de mensen? Samengevat: vermoedelijk kunnen de misdaden van de Bende niet meer bestraft worden wegens verjaring.

Kan het onderzoek nog tot resultaat leiden? Het is een bekend fenomeen dat de eerste uren na een misdrijf de belangrijkste zijn om een zaak op te lossen. In het Bende-onderzoek is er al bijna 30 jaar overheen gegaan: alle sporen zijn weg.

Of toch de meeste: er is één DNA-staal: speeksel op een sigaret die één van de overvallers heeft weggeworpen. Maar de speurders hebben dat DNA aan geen enkele verdachte kunnen linken. In de loop van de jaren is het gerecht in alle mogelijk richtingen gehold, hierbij aangevuurd door de pers die de meest waanzinnige hypotheses op de lezers losliet.

Het probleem was namelijk dat er geen duidelijk motief was: het gebruikte massale geweld staat in geen enkele verhouding tot de kleine buit. Zo is er onderzocht of de feiten geïnspireerd waren door de top van de rijkswacht. Doel: het land destabiliseren om een rechtse staatsgreep te plegen.

Het spoor van afpersing door Amerikaanse gangsters (Delhaize heeft veel filialen in de VS) is ook altijd warmgehouden. Het parket is dan weer lang uitgegaan van ‘gewone’ misdadigers. Er is zelfs een een assisenproces geweest tegen de “Bende van de Borinage”, maar die werden met vlag en wimpel vrijgesproken. Geen lieverdjes, maar met de misdaden van de Bende hebben ze niets te maken.

Een veel gevolgde hypothese is nu dat het zou gaan om een buitenlandse Bende. Uit Noord-Frankrijk wordt gezegd. Op ’t ogenblik heeft men veel ervaring met misdaden van buitenlandse bendes, maar in de jaren ’80 was dat onbekend terrein. Dat spoor is toen niet systematisch onderzocht, en nu is het te laat.

Ervaren speurders hebben eigenlijk nog maar één hoop om de zaak op te lossen: het sterfbed. Zij gaan ervan uit dat één van de daders op zijn sterfbed, gekweld door wroeging, zijn misdaden zal opbiechten. Dat is dan het enige resultaat van 30 jaar speurwerk naar de Bende van Nijvel.

Bron » VRT Nieuws

Bendespeurder Eddy Vos stopt ermee

Bendespeurder Eddy Vos heeft zijn overplaatsing aangevraagd naar een andere dienst. “Na vijftien jaar voor de zoveelste keer nog eens hetzelfde spoor herbekijken, ik kan mij daar niet meer voor motiveren.” Zestien jaar lang werd Eddy Vos (56) beschouwd als de koppigste en tegelijk meest optimistische politieman van het land.

Hij was onderzoeksleider van de cel Waals-Brabant (CWB), die onvermoeibaar bleef zoeken naar de Bende van Nijvel, Belgiës grootste criminele enigma ooit. Tussen 1982 en 1985 vermoordde de bende 28 mensen, de meesten bij raids op Delhaize-supermarkten waarbij de buiten in totale wanverhouding stonden tot het gebruikte geweld.

Vos werkte nauw samen met onderzoeksrechter Jean-Paul Raynal. Hun twee geheugens samen vormden de harde schijf van 30 jaar Bende-onderzoek, goed voor een dossier van honderdduizenden pagina’s. Raynal trok zich in april vorig jaar terug na een tussenkomst van Christian De Valkeneer, de procureur van Charleroi. Het onderzoek werd voortaan geleid door de nieuwe onderzoeksrechter Martine Michel en een geherstructureerd speurdersteam waarvan Vos niet langer de leiding had.

Eddy Vos, die in 2010 nog verkondigde dat hij “tot de laatste seconde voor de verjaring zou blijven zoeken”, heeft nu zijn overplaatsing aangevraagd naar een andere dienst. “Men moet realistisch zijn”, zegt hij. “In november 2015 treedt de verjaring in. Wil je deze zaak nog oplossen, dan moet je rekenen hoeveel tijd je nog hebt om allereerst de daders te vinden, hen voor het assisenhof te brengen en daarbij ook nog de wettelijke termijnen te respecteren waarbinnen zij naar het Hof van Cassatie kunnen stappen. Onze tijd is gewoon op.”

De laatste Bende-aanslag vond plaats in de Delhaize in Aalst, op 9 november 1985. Er vielen toen 8 doden, onder wie de vader, de moeder en de zus van de toen 9-jarige David Van de Steen. De legendarische ‘reus’ van de Bende richtte die avond zijn tweeloop op het joch en schoot zijn heup weg. Van de Steen overleefde, en is nu alle geloof in een ontmaskering van de Bende van Nijvel kwijt.

“Niemand kende het dossier zo goed als Eddy Vos”, zegt Van de Steen. “Hij bleef na al die jaren supergemotiveerd, tot Raynal op een zijspoor werd gezet. Dit lijkt de voorbode te zijn van het onvermijdelijke: dat men het onderzoek definitief stillegt. Ik kan daar ook ergens inkomen. Er lopen ook vandaag bandieten rond in Charleroi. Die zorgen voor meer overlast dan die van midden jaren tachtig. Het zou wel correcter zijn als men zegt waar het op staat, namelijk dat men ermee wil stoppen.”

Drie decennia lang was het Bende-onderzoek een bron van geruzie onder magistraten. Eerst was er de rivaliteit tussen de parketten van Nijvel en Dendermonde. In Nijvel zocht procureur Jean Deprêtre in het klassieke Henegouwse gangstermilieu, in Dendermonde hield men rekening met politieke terreur. De enige concrete stap voorwaarts die ooit werd gezet, was de vondst van de in Aalst gebruikte wapens, na minutieus speurwerk door de cel-Delta van de Dendermondse onderzoeksrechter Freddy Troch.

Door een tussenkomst van toenmalig minister van Justitie Melchior Wathelet werd hij in 1991 verplicht het dossier af te staan aan speurders in Charleroi, die daarna vijf jaar verloren met herschikken en vertalen. Vorig jaar volgde een nieuwe machtsstrijd, met de exit van Raynal en nu ook Vos.

Eddy Vos vervoegde het onderzoeksteam in 1996, toen minister van Justitie Stefaan De Clerck de aanzet gaf tot een “onderzoek van de laatste kans.” 16 jaar later lijkt ook die kans finaal vervlogen. Vos zegt dat hij in de laatste jaren voor zijn pensioen “andere horizonten” wil opzoeken, maar met zijn dossierkennis “altijd aanspreekbaar” blijft. “Het is misschien ook goed dat de zaak met een fris paar ogen wordt bestudeerd”, zegt hij nog.

“Na vijftien jaar voor de zoveelste keer nog eens hetzelfde spoor herbekijken, ik kan mij daar niet meer voor motiveren.” Procureur Christian Valkeneer stelde onlangs voor om de moordpartijen van de Bende van Nijvel te kwalificeren als misdaden tegen de menselijkheid. Hierdoor zou de verjaringstermijn met 10 jaar worden verlengd. De beslissing tot herkwalificatie moet worden genomen door minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld).

David Van de Steen werd onlangs in Charleroi uitgenodigd voor een geleid bezoek aan de CWB. “De speurders waren er bezig met het bestuderen van stukken van het Bendedossier die ze net hadden ontdekt in een al vijftien jaar niet meer geopende kast”, zegt hij. “In een andere kast vond men wapens terug die ooit wel ergens waren gevonden, maar waarvan men niet meer kon achterhalen bij wie of waarom. Als je zoiets ziet, ben je niet erg hoopvol, nee.”

Bron » De Morgen

Eddy Vos stopt met speuren naar Bende van Nijvel

Eddy Vos, de speurder die al 16 jaar onderzoek doet naar de Bende van Nijvel, stopt ermee. Dat meldt De Morgen. Vos heeft zijn overplaatsing naar een andere dienst gevraagd. Hij blijft wel beschikbaar voor advies.

Het dossier van de Bende van Nijvel is een van de oudste onopgeloste onderzoeken in ons land. Tussen 1982 en 1985 vermoordde de bende 28 mensen, de meesten bij aanvallen op Delhaize-supermarkten. Bij de overvallen werd veel geweld gebruikt maar relatief weinig buitgemaakt.

Eddy Vos was de onderzoeker die al het langst met het onderzoek bezig is. “Na 16 jaar is het toch wel eventjes genoeg geweest. Er zijn hypotheses en die worden onderzocht. Maar zelf heb ik het moeilijker en moeilijker om mij te motiveren om er elke dag, elke minuut mee bezig te zijn”, verduidelijkt hij zijn beslissing om naar een andere dienst te vertrekken.

In 2015 verjaart het dossier, speelt dat mee? “Alleszins. Het blijft de bedoeling om mensen voor een assisenhof te brengen. Maar 3 jaar lijkt me echt krap”, antwoordt Vos, die wel beschikbaar blijft voor de speurders die het onderzoek voortzetten.

Bron » VRT Nieuws