Stijn Coninx werkt aan film over Bende van Nijvel

Regisseur Stijn Coninx heeft plannen voor een film over de Bende van Nijvel. Hij werkt momenteel samen met Rik D’Hiet aan een scenario. Dat zegt hij in De Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg.

Het scenario is gebaseerd op het boek “Niet schieten, dat is mijn papa” van David Van de Steen. David Van de Steen overleefde als kind een van de raids van de Bende van Nijvel. Zijn moeder, vader en zus kwamen daarbij om het leven. Hij werd opgevoed door zijn grootvader.

Coninx heeft nog geen financieringsdossier ingediend bij het Vlaams Audiovisueel Fonds, maar hij heeft wel al een producent gevonden, Peter Brouckaert van Eyeworks. Jan Decleir heeft al toegezegd om de rol van de grootvader van David te spelen. De regisseur zou graag in 2015 aan de opnames beginnen.

Bron » VRT Nieuws

Staatsveiligheid schuwt harde middelen niet

De Staatsveiligheid en de militaire inlichtingendienst hebben de afgelopen twee jaar 1.789 indringende technieken gebruikt om aan inlichtingen te komen. Dat blijkt uit een nieuw boek van het Comité I, de toezichthouder van de inlichtingendiensten, naar aanleiding van zijn twintigjarig bestaan, waarover De Tijd vandaag bericht.

De Staatsveiligheid en de militaire inlichtingendienst kregen in september 2010 nieuwe bevoegdheden. Het ging om drie soorten inlichtingenmethoden. Het gaat om ‘gewone’ methoden, zoals het opvragen van informatie bij een andere overheidsdienst, maar ook meer indringende ‘specifieke’ methoden, zoals het traceren van telefoongesprekken en briefwisseling, en ‘uitzonderlijke’ methoden, zoals het doorzoeken van huizen en oprichten van valse bedrijven als dekmantel.

Die laatste twee categorieën werden tussen september 2010 en december 2012 1.789 keer ingezet. De Staatsveiligheid spant de kroon met 1.590 machtigingen, waarvan 135 voor uitzonderlijke methoden. De militaire inlichtingendienst kreeg 193 machtigingen, waarvan 30 voor uitzonderlijke methoden. Het Comité I kwam 77 keer tussenbeide. In 50 gevallen vond het dat de gebruikte methoden te ver gingen. Negentien keer zijn de operaties volledig stopgezet en zijn alle verzamelde inlichtingen vernietigd, 31 keer zijn ze gedeeltelijk vernietigd.

Het Comité I is niettemin lovend over de houding van de inlichtingendiensten. “In de eerste maanden hebben we enkele principiële beslissingen moeten nemen, maar daarna is het aantal stopzettingen echt uitzonderlijk geworden”, zegt Guy Rapaille, voorzitter van het Comité I. Toch klinkt de vraag of het gebruik van menselijke bronnen, nu een gewone methode, misschien beter gecontroleerd kan worden, zeker in het geval van infiltratie.

Bron » De Morgen

Onrust bij personeel lokale posten Staatsveiligheid

Het personeel bij de lokale afdelingen van de Staatsveiligheid is ongerust over een vraag vanuit het kabinet van Justitie om te besparen bij de lokale afdelingen. Besparingsoverwegingen zouden tot het verminderen van het aantal lokale posten kunnen leiden, bevestigt de afgevaardigde voor vakbond Sypol.

De Veiligheid van de staat heeft haar hoofdkantoor in Brussel, maar heeft verspreid over het land acht lokale posten. Vanuit het kabinet van minister van Justitie Turtelboom kwam recent de vraag om over besparingsmogelijkheden na te denken.

“Concreet is de vraag gesteld om in het algemeen na te denken over de rationalisering van de provincieposten in het kader van de bezuinigingen”, zegt Anne-Marie Vansichen, afgevaardigde voor Sypol. “Het ligt dan binnen de verwachtingen dat er posten verschuiven of mogelijk wegvallen.”

Alarmbelprocedure

De denkoefening past volgens Vansichen in de huidige, lopende besprekingen tussen personeel, directie en kabinet na de opstart van een alarmbelprocedure door de bonden. Op 3 juni wordt daarbij onder meer het personeelsplan voor 2013 besproken.

“Er zijn in het verleden al wel eens zaken veranderd, zoals het verplaatsen van een post van Charleroi naar Namen, of het sluiten van de post in Leuven door de nabijheid van Brussel. Maar iedereen die met inlichtingen bezig is, weet dat we best op het terrein, in de provincie zouden moeten zijn en blijven. Maar de kwestie staat open en dat voedt speculatie bij het personeel”, aldus Vansichen.

Bij het kabinet van Justitie klinkt het dat er “permanent overleg is met de vakbonden, waarin er allerlei gedachtewisselingen plaatsvinden”.

Bron » De Morgen

“Toestand in strafzaken blijft zorgwekkend”

Voor de eerste keer sinds 2006 is het aantal nieuwe zaken bij het Hof van Cassatie opnieuw gedaald. Dat blijkt uit het jaarverslag van 2012 van het Hof van Cassatie. De toestand in strafzaken blijft volgens het hof echter “zorgwekkend” en de doorlooptijd loopt erin op.

Bij het Hof van Cassatie, een rechtbank die zich niet uitspreekt over de inhoud van rechtszaken, maar enkel kijkt of de procedures correct werden gevolgd, werden in 2012 3.365 nieuwe zaken gestart, een daling van 6 procent tegenover 2011 (3.577 zaken). Sinds 2006, toen 2.849 zaken werden ingeleid, was dat aantal alleen maar gestegen.

Het aantal uitspraken daalde van 3.382 tot 3.222. Het aantal hangende zaken steeg 6,8 procent, van 2.088 naar 2.231. Vooral het aantal strafzaken – waarvan 60 procent langs Nederlandstalige kant – blijft het Hof zorgen baren.

Het aantal behandelde zaken per zitting werd opgevoerd, maar de doorlooptijd nam toch toe. “De bovengrens is overschreden. Het Hof blijft bezorgd omtrent die toename van nieuwe strafzaken, die nog enkel ingedijkt kan worden door nieuwe wetgevende initiatieven.”

De doorlooptijden bleven volgens het Hof over het algemeen “op een aanvaardbaar peil” en er valt ook “geen achterstand” te noteren. De slaagkans van een cassatieberoep varieert naargelang de materie. In civiele zaken – waar juridische bijstand verplicht is – steeg het aantal geslaagde zaken tot 43 procent. In strafzaken – zonder verplichte bijstand van een advocaat – blijft het aantal vernietigingen rond de 10 procent hangen.

Het kabinet van minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) preciseert dat de ministerraad vorige week een hervorming heeft goedgekeurd die de toestroom van procedures bij het Hof van Cassaties in strafzaken moet afremmen. Concreet ging de ministerraad er mee akkoord vier filters in te bouwen om de toestroom te beperken.

Zo zal iemand die een procedure wil aanspannen, net als bij burgerlijke zaken, een beroep moeten doen op een advocaat die gespecialiseerd is in Cassatie. Tijdens een overgangsperiode wordt die specialisatie nog niet verplicht, zodat de advocatenordes zich kunnen voorbereiden.

Het zal ook niet langer volstaan om gewoon een aanvraag voor een cassatieberoep in te dienen. Voortaan moet je een onderbouwde memorie indienen waarin de reden van het beroep grondig wordt onderbouwd. Ook zal de afdelingsvoorzitter, op eensluidend advies van het openbaar ministerie, kunnen beslissen een beroep te verwerpen indien het Hof pertinent te laat wordt aangetekend. Momenteel moet een kamer met vijf raadsheren daarover beslissen.

Een vierde filter houdt in dat de memorie van de eiser minstens vijftien dagen voor de terechtzitting op de griffie moet toekomen, terwijl de verweerder zijn memorie van antwoord ten laatste acht dagen voor de zitting moet doen toekomen.

Bron » De Morgen

Bende-speurders ontmoeten nabestaanden slachtoffers

Het onderzoek naar de Bende van Nijvel is in de jaren ’80 bewust op een dwaalspoor gebracht. Daar is de nieuwe onderzoeksploeg van overtuigd. “Wij beweren niet dat de onderzoekers die het Bende-onderzoek vroeger hebben onderzocht, oneerlijk waren. We zijn er wel van overtuigd dat iemand hen op een dwaalspoor heeft gebracht.”

Onderzoeksrechter Martine Michel, geflankeerd door de procureur van Charleroi, Pierre Magnien, en een reeks onderzoekers ontving gisteren naar jaarlijkse gewoonte de nabestaanden van de 28 slachtoffers van de dodelijke aanslagen van de Bende van Nijvel in de jaren ’80. Zij werden op de hoogte gehouden van de vorderingen van het dossier.

Daarna sprak Michel de pers toe. “De commissie die in 1997 in het parlement de misdaden van de Bende onderzocht, heeft de conclusie getrokken dat er iets vreemds aan de hand was met de wapenvondst van november 1986 in het kanaal van Ronquières. Wij hebben met de hulp van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) ontdekt dat ze gelijk hadden.”

De speurders van de Dendermondse onderzoeksrechter Freddy Troch – de cel Delta – vonden toen in Ronquières zakken in het water met ondermeer wapens erin. De cel Delta ging er op basis van getuigenverklaringen van uit dat die wapens er al een jaar lagen. Volgens het NICC kan dat hooguit een paar maanden zijn geweest. Volgens Martine Michel heeft “iemand” de cel Delta in 1986 op een dwaalspoor gezet en hen verbanden tussen overvallen doen leggen die er niet waren.

“Dat wij dat ontdekt hebben, betekent niet dat wij een oorlog willen tussen de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ speurders in het onderzoek. Wij zeggen niet dat de vroegere onderzoekers oneerlijk of incompetent zijn.” Ondertussen heeft één van de speurders van de cel Delta wel een klacht ingediend tegen Michel wegens machtsmisbruik. Ook ex-speurder Eddy Vos heeft een klacht ingediend.

Los van het gehakketak tussen de speurders zei Michel dat er ook in de speurtocht naar de daders vorderingen zijn gemaakt. “We hebben namen. We hebben groepen van interessante mensen samengesteld. We hebben hypotheses over motieven. Maar we hebben geen bewijzen genoeg om arrestaties te verrichten.” Nochtans dringt de tijd want het onderzoek naar de Bendemisdaden verjaart in november 2015.

De meningen over of de verjaringstermijn bij wet verlengd moet worden, zijn verdeeld. Een medewerker van de minister van Justitie, Annemie Turtelboom (Open VLD), die gisteren op de ontmoeting aanwezig was, hield zich daarover op de vlakte. De meeste slachtoffers toonden zich gisteren ondanks alles hoopvol. “Ik had niet verwacht dat ze zo concreet gingen zijn”, zei Nathalie Palsterman, dochter van Jan die in 1985 doodgeschoten werd aan de Delhaize van Aalst. “Ik hoop nog altijd dat we ooit zullen weten door wie en waarom”.

Bron » De Standaard