Nederlandstalige rechtbanken en advocaten hekelen disfuncties bij Brussels gerecht

In een gezamenlijk opiniestuk in De Tijd hekelen de voorzitters van de Nederlandstalige rechtbanken in Brussel en de Nederlandstalige stafhouder de ‘structurele problemen’ bij het gerecht in de hoofdstad. Ze doen dat naar aanleiding van de acties van vandaag door magistraten en gerechtspersoneel, waardoor alle zittingen in de rechtbanken met een half uur vertraging beginnen.

In het opiniestuk benadrukken de Nederlandstalige rechtbankvoorzitters Gaby Van den Bossche (handelsrechtbank), Marie-Charlotte Vantomme (arbeidsrechtbank) en Alfred Vanwinsen (eerste aanleg) samen met stafhoudster van de Nederlandstalige orde van advocaten in Brussel Kathleen Vercraeye dat “staken” geen optie is.

“Zelfs in tijden van malaise en grote veranderingen bij justitie moeten we allen – advocaten, magistraten, griffiers en justitiemedewerkers – ieder op eigen terrein, doen wat moet. Rechtbanken mogen hun kerntaak – recht spreken – niet opzijzetten, al is het maar voor een dag.”

Ze waarschuwen echter ook voor de “reële disfuncties en ernstige structurele problemen” waarmee ook de meer dan 3.000 advocaten in onze hoofdstad en in de Rand “onafgebroken geconfronteerd worden”. “Er is op veel plaatsen een schrijnend tekort aan magistraten, voldoende gekwalificeerde griffiers en medewerkers. De ICT beantwoordt helemaal niet aan de eisen van een moderne justitie.”

De Nederlandstalige rechtbanken in Brussel lijden volgens de topmagistraten en de stafhoudster ook onder een wirwar van gebouwen. Er is nood aan één gebouw op de Campus Poelaert waar alle diensten van de rechtbank samenzitten en waarover de Nederlandstalige voorzitters zelf zeggenschap hebben, klinkt het.

Bron » De Morgen

Brusselse Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg sluit zich aan bij acties magistraten

Dat meldt rechtbankvoorzitter Alfred Vanwinsen. De magistraten verzamelen dinsdag om 08.30 uur op de trappen van het justitiepaleis, aan het Poelaertplein, om hun ongenoegen duidelijk te maken. De zittingen van de verschillende rechtbanken zullen wel doorgaan, weliswaar met enige vertraging.

Volgens voorzitter Vanwinsen zijn de problemen waarmee zijn rechtbank kampt meervoudig. Zo gaat de personeelstoestand van de rechtbank zienderogen achteruit sinds haar oprichting, nu meer dan 2 jaar geleden.

“Momenteel ontbreken 18 personeelsleden op 112 zonder zicht op onmiddellijke verbetering van deze toestand”, zegt de voorzitter. “De toestand van de lokalen van de correctionele griffie is erbarmelijk. Er heeft zich al een arbeidsongeval voorgedaan en de beloftes voor nieuwe, aangepaste lokalen worden sinds meer dan 2 jaar niet nagekomen. Ondanks onze vraag sinds 2013 om in één gebouw gehuisvest te zijn, zitten onze diensten verspreid over 4 verschillende gebouwen.”

“Voor de uitoefening van de bevoegdheid inzake de internering, die op 1 oktober 2016 naar de rechtbank wordt overgeheveld, zijn noch personeel, noch informatica, noch lokalen op dit moment beschikbaar of voorzien. Ten slotte is er een nijpend tekort aan informaticamiddelen, zowel voor wat de hardware als de verdere ontwikkeling en uitbouw van software betreft.”

Bron » De Standaard

“Alle zittingen beginnen dinsdag met half uur vertraging”

Door de geplande acties van de magistraten zullen alle zittingen van de Belgische rechtbanken dinsdag met een half uur vertraging beginnen. Alle voorziene zaken zullen ondanks de vertraging wel worden behandeld, klinkt het in een mededeling van de Franstalige magistraten.

De rechterlijke macht had eerder al aangekondigd op dinsdag 7 juni actie te zullen voeren. Alle magistraten en leden van het gerechtspersoneel werden opgeroepen om rond 08.45 uur bijeen te komen in de gerechtsgebouwen. Er zullen dan manifestaties plaatsvinden en toespraken worden gehouden, zo klinkt het.

Alle voorziene zaken zullen, ondanks de actie, wel behandeld worden. “De zittingen zullen met een goed half uur vertraagd worden, zodat de mensen die hun zaak zien voorkomen niet benadeeld worden”, zegt Manuela Cadelli, de voorzitster van de Franstalige magistratenvereniging.

Maar het is de bedoeling dat de aanwezige mensen door de actie bewust worden gemaakt van “het belang en de ernst van onze strijd”, zo klinkt het.

De magistraten verzetten zich tegen de besparingen die de twee meest recente regeringen op het vlak van Justitie hebben doorgevoerd. Ze klagen aan dat hun departement “in verval” is.

“De door de grondwet gewenste onafhankelijkheid die de burgers moet beschermen tegen institutionele onevenwichten wordt kapot gemaakt door de huidige en de vorige regering”, aldus Cadelli. “De Belgische gerechtelijke macht is niet meer in staat om zijn rol als tegenmacht te spelen.”

Bron » De Standaard

Oud-minister Joseph Michel overleden

Voormalig minister van Binnenlandse Zaken Joseph Michel is in de nacht van vrijdag op zaterdag op 90-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de woordvoerder van Waals CDH-minister Réné Collin. De christendemocraat (PSC) uit Virton was al lang ziek.

Joseph Michel kende een lange politieke carrière. Zo was hij niet alleen volksvertegenwoordiger, maar had hij ook verschillende ministersposten. Zo was hij van 1974 tot 1977 minister van Binnenlandse Zaken. In die periode voerde hij de grote fusie van de gemeenten door. De wet uit 1975 bracht het aantal gemeenten in België in één klap terug van 2.359 naar 596 (en enkele jaren later naar 589).

In een mededeling huldigt de voorzitter van het CDH (de opvolger van de PSC), Benoît Lutgen, “de herinnering aan iemand die zijn stempel gedrukt zal hebben op de Belgische politieke geschiedenis, toen hij minister van Binnenlandse Zaken was tijdens de gemeentefusies in de jaren 70”. In naam van zijn partij deelt hij zijn medeleven met de familie en naasten.

Ook verschillende politieke figuren betreurden reeds het overlijden via Twitter. Zo stelt Waals minister van Landbouw en partijgenoot René Collin dat hij “een voorbeeld voor ons allen was”. Ook de voormalige gouverneur van Luxemburg, Bernard Caprasse, reageert met droefheid “op het verlies van een vriend”. “Een opmerkelijk staatsman”, zegt Caprasse ook.

Verdediger van het platteland

Michel werd geboren in 1925 in Saint-Mard, dat nu een deelgemeente is van Virton, een stad in het uiterste zuiden van het land. Van opleiding was hij advocaat. De woordvoerder van Réné Collin roemt hem als bron van inspiratie voor verschillende politieke generaties in de provincie Luxemburg.

“Vooral omdat hij het platteland verdedigde en de provincie wilde profileren als een uitzonderlijke regio”, aldus Collin. Ook Lutgen wijst erop dat hij tijdens zijn loopbaan steeds zijn Luxemburgse roots verdedigd heeft.

Michel begon zijn politieke loopbaan in de regionale jongerenafdeling van de PSC. In de jaren 50 deed hij zijn intrede in de gemeenteraad van Virton en eind de jaren 60 werd hij er burgemeester. Na zijn passage op Binnenlandse Zaken werd hij minister van Onderwijs (1977-1979) en van 1986 tot 1989 was hij opnieuw minister van Binnenlandse Zaken en ook Openbaar Ambt. Hij was ook een jaar voorzitter van de Kamer, van eind 1980 tot eind 1981.

Bron » De Standaard

Meer mogelijkheden om oude verdwijningszaken te kraken

Als het van CD&V afhangt, zullen kinderen binnenkort ook DNA kunnen laten afnemen in verdwijningszaken. Kamerlid Raf Terwingen heeft daarvoor een wetsvoorstel klaar. Tegelijk schrapt dat de automatische vernietiging van sporenmateriaal na dertig jaar, zoals de Cel Vermiste Personen gevraagd heeft.

De DNA-databank Vermiste Personen werd in 2013 theoretisch opgericht, maar de wetgeving treedt volgend jaar pas in werking. Intussen zijn de regels echter ingehaald door de wetenschap, oordeelt Terwingen, die enkele aanpassingen voorstelt.

Zo wil hij af van de automatische vernietiging van ongeïdentificeerde DNA-profielen van sporen in de databank na dertig jaar. Dat moet toelaten om zogenaamde ‘cold cases’ ook jaren later nog te kunnen kraken. De procureur des konings zou wel de bevoegdheid behouden om DNA-profielen al vroeger te laten wissen.

Daarnaast wil CD&V dat ook minderjarigen DNA kunnen laten afnemen in verdwijningszaken. “Nu kan dat niet en dat is een serieuze beperking van de onderzoeksmogelijkheden van de speurders”, zegt Terwingen. Een DNA-profiel van een vermiste kan tegenwoordig niet enkel opgebouwd worden op basis van diens ouders, maar bijvoorbeeld ook door een combinatie van de profielen van vrouw en kind.

Meteen verklaart dat ook de derde aanpassing die Terwingen wil doorvoeren, namelijk de vervanging in de wet van de term bloedverwanten naar aanverwanten. Daardoor zouden ook partners DNA-stalen kunnen laten afnemen in verdwijningszaken. Een afname onder dwang blijft – anders dan ten aanzien van verdachten en veroordeelden – onmogelijk.

Om tot slot te vermijden dat een kwaadwillige partner de afname van DNA bij de kinderen kan blokkeren, zullen minderjarigen niet alleen toestemming kunnen geven wanneer ze worden bijgestaan door een ouder. Een advocaat of een andere meerderjarige volstaat in het CD&V-voorstel.

Bron » De Morgen