Ouders Eefje Lambrecks in beroep tegen staat

De ouders van het vermoorde meisje Eefje Lambrecks gaan in beroep tegen de afwijzing van hun schade-eis aan de Belgische staat. De ouders van Eefje Lambrecks en An Marchal hadden 300.000 euro schadevergoeding gevraagd. Volgens hen heeft de Belgische staat fouten gemaakt in het dossier-Dutroux. De rechter wees hun eis begin dit jaar af omdat volgens hem het verband tussen de fouten en de dood van de meisjes niet bewezen is.

Bron » VRT Nieuws

Nihoul eist 250.000 euro van Marc Verwilghen

Voor de burgerlijke rechtbank in Brugge hebben de partijen in het geschil tussen Michel Nihoul en Marc Verwilghen zich akkoord verklaard om hun zaak te pleiten voor de Brusselse burgerlijke rechtbank. Nihoul eist 250.000 euro schadevergoeding van Open Vld-politicus Marc Verwilghen. Aanleiding zijn uitspraken van Verwilghen over Nihoul in het kader van het Dutroux-dossier.

Nihoul spreekt van eerroof gezien hij door het Hof van Assisen is vrijgesproken voor een aantal tenlasteleggingen. Nihoul diende in 1999 al een identieke klacht neer voor de burgerlijke rechtbank in Brussel. “Toen woonde Marc Verwilghen daar nog”, lichtte Michel Nihoul vandaag toe. Alle partijen gingen nu akkoord dat de zaak in Brugge wordt stopgezet om in Brussel voort te gaan. De rechter zal op 6 oktober vonnissen. Het dossier in Brugge wordt dan gesloten.

Bron » De Morgen

Beschermde getuigen komen aan bod op proces Habran

Het hoofd van het onderzoek Jean-Claude Tahir heeft op het proces rond Marcel Habran vandaag voor het hof van assisen in Luik de jury meer uitleg gegeven over de beschermde getuigen in het dossier. De getuigenissen van de weduwe van Pol Maréchal en Didier Singleton werden onder de loep genomen. De getuigenissen kwamen eerder al aan bod bij het begin van het proces, in de akte van inbeschuldigingstelling en in verschillende al voorgestelde verklaringen.

Tahir gaf donderdag meer uitleg. Didier Singleton had het in november 2004 voor het eerst over mogelijke bekentenissen en kreeg het statuut van beschermde getuige. Singleton werd beschouwd als de rechterarm van Maréchal. Na druk van Joël Schraenen voelde Singleton het tij keren en vreesde hij dat zijn leven op het spel stond.

Hij gaf toen toe dat de verklaringen van een andere beschermde getuige, Cerri, klopten en dat het “startschot” voor de overval in Borgworm werd gegeven door Jean Renson. Hij bekende ook dat hij op vraag van Maréchal spijkers maakte, dat de overval lang op voorhand werd voorbereid en dat er tegenstellingen ontstonden na de mislukking van de overval in Borgworm en de arrestaties in 2002. “Singleton voelde zich in de gaten gehouden en trok naar het buitenland”, aldus de onderzoeker.

Nadien besloot hij te praten om zo bescherming te krijgen. Hij had het onder andere over het klimaat van terreur dat Maréchal en Schraenen in het milieu zaaiden. Na de mislukking in Borgworm begon alles in het milieu te wankelen, zeker nadat Cerri uit de biecht klapte. Ze hadden nooit kunnen vermoeden dat een van hen zou samenwerken met justitie. De onthullingen van Cerri veroorzaakten een donderslag in het Luikse misdaadmilieu.

Vervolgens deed de weduwe van Léopold Maréchal, Hata Prékopuca, een boekje open over het dossier. Ook zij voelde zich bedreigd en in de gaten gehouden door Schraenen en ze kreeg het statuut van beschermde getuige in maart 2005. Ze heeft het over een periode van permanente onzekerheid en zei ook dat ze voelde dat haar leven in gevaar was. Na die belangrijke onthullingen werden alle aanvallen en moorden opgehelderd.

Hata Prékopuca had het in haar bekentenissen niet over Marcel Habran. Ze betwist dat dit komt omdat Habran haar man financieel geholpen heeft bij zijn opsluiting. De beschuldigden zeggen dat de vrouw en Singleton enkel de verklaringen van Cerri herhalen. Hata Prékopuca wordt vanmiddag gehoord door het hof van assisen.

Bron » De Morgen

Juryleden klagen over lawaai op proces Habran

De kwaliteit van het geluid op het proces van Marcel Habran en zijn handlangers is verslechterd na de beslissing van voorzitter Dewart om het uitzenden van beelden en geluid uit de hoofdzaal naar de andere zalen tijdelijk stil te leggen.

De journalisten en het publiek, die het proces tot nu toe buiten de hoofdzaal konden volgen, zijn voortaan verplicht in de hoofdzaal plaats te nemen als ze de debatten willen volgen.

Hoewel de tijdelijke maatregel, die geldt tot het einde van het onderzoek dat moet aantonen of de federale politie een niet-toegelaten toestel om geluid op te nemen al dan niet plaatse, het publiek niet stoort, maakt die het werk van de media wel moeilijker.

Het veelvuldige heen-en-weergeloop van journalisten en van het publiek in de zittingszaal vergroot het lawaai in de buurt van de plaats waar de juryleden zitten. Vanochtend deden verschillenden van hen hun beklag over de situatie.

Bron » De Morgen

Advocaat Habran trekt zich terug

Meester Frédéric Bovy, al meer dan tien jaar de advocaat van Marcel Habran, heeft deze namiddag bij het begin van de zitting bekendgemaakt dat hij beslist heeft de belangen van zijn cliënt niet meer te verdedigen. Dat gebeurde na de beschuldigingen tegen de advocaat door de beschermde getuige Rolando Cerri voor het Luikse assisenhof.

De raadsman verliet de rechtszaal onmiddellijk. Tijdens zijn getuigenis voor het Luikse assisenhof deed de beschermde getuige Cerri verklaringen die hij niet aflegde tijdens het onderzoek. Hij stelde namelijk dat Habran zijn advocaat naar hem stuurde om druk op hem uit te oefenen.

“Toen ik opgesloten zat voor de hold-up op Bacop, stuurde Marcel Habran zijn advocaat. Die liet me verstaan dat ik er belang bij had bepaalde zaken over Habran te vergeten. In ruil daarvoor kon hij me verdedigen”, aldus Cerri op de zitting. Bij het begin van de namiddagzitting stond meester Bovy recht om zijn beslissing aan te kondigen. “Rolando Cerri uitte ernstige en valse beschuldigingen tegen mij”, verklaarde hij. “Ik heb hem slechts één keer ontmoet in Lantin in het kader van zijn dossier, maar ik heb nooit de minste poging gedaan om druk uit te oefenen.”

“Ik ben fier op mijn toga. Geen enkele advocaat kan getuige zijn onder zijn toga. Ik ben triest en vind het spijtig dat ik afstand doe van de verdediging van Marcel Habran, want ik heb hem meer dan tien jaar verdedigd.” De raadsman meent dat hij in zijn pleidooi niet meer zal kunnen stellen dat de beschermde getuige een leugenaar is, omdat hij zelf onterecht door Cerri beschuldigd wordt. Habran kan nog steeds een beroep doen op zijn andere advocaten, meester Marc Uyttendaele en meester Laurent Kennes.

Bron » De Morgen