Staatsveiligheid volgt twee federale parlementsleden

De veiligheidsdienst van de Belgische staat houdt twee federale parlementsleden in het oog. Dat blijkt uit eenantwoord van minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) aan senator Yves Buysse (Vlaams Belang).

De namen van de Kamerleden zijn niet bekend. Maar het is een publiek geheim dat de Staatsveiligheid vooral interesse toont in parlementsleden van zeer rechtse en linkse partijen. De parlementsleden worden niet wegens hun politieke activiteiten gevolgd, maar om wat ze ‘in hun privésfeer’ doen, schrijft de krant De Standaard.

Sinds mei vorig jaar is de Staatsveiligheid verplicht aan de minister van Justitie een ‘waarschuwingsnota’ over te maken, telkens ze een federaal parlementslid in de gaten wil houden. Die regeling is er gekomen nadat commotie was ontstaan over een verslag van het Comité I, waaruit bleek dat de Staatsveiligheid 193 dossiers van politici had aangelegd.

Bron » De Morgen

Turtelboom wil telefoontap mogelijk maken voor inbreuken op wapenwet

Minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom (Open Vld) wil dat telefoontap ook mogelijk wordt voor het opsporen van inbreuken op de wapenwet. Dat heeft ze woensdag in de bevoegde Kamercommissie gezegd in antwoord op een vraag van Kristof Waterschoot (CD&V). Aanleiding voor de vraag was het familiedrama in Bilzen.

Artikel 90ter van het wetboek van strafvordering lijst een reeks misdrijven op waarvoor een onderzoeksrechter een mandaat kan afleveren voor een telefoontap. Inbreuken op de wapenwet zijn daar niet bij. “Wel wordt de wet op het in-, uit- en doorvoeren van wapens vermeld, maar dan moet er telkens een internationaal aspect aan de zaak zijn”, verduidelijkte het CD&V-Kamerlid in de commissie Binnenlandse Zaken. Turtelboom bevestigde.

“In gerechtelijke dossiers waarbij de dadergroep niet als een criminele organisatie kan worden gekenmerkt, kan het onderzoek naar het verhandelen van wapens binnen onze landsgrenzen dus niet met een telefoontap worden ondersteund. In zulke dossiers is het evenmin mogelijk om de bijzondere opsporingstechnieken toe te passen, zoals een infiltratie”, preciseerde het Open Vld-regeringslid.

De minister wees erop dat een werkgroep met experten in 2007 al heeft voorgesteld om de lijst aan te passen en er ook de inbreuken op de wapenwet aan toe te voegen. Dat is echter nooit gebeurd. Turtelboom wil dat nu wel doen. “Ik wil alle mogelijkheden hebben om hiertegen op te treden. Wij zien een toename van het aantal wapens, zeker van zware wapens”, argumenteerde ze.

Bron » De Standaard

Federale politie richt sectie ‘vuurwapens’ op

Binnen de federale politie is sinds 1 maart een nieuwe sectie ‘vuurwapens’ gevormd. Dat schrijft La Capitale vandaag. De cel bestaat momenteel uit vier manschappen maar zou uiteindelijk twaalf leden tellen en buigt zich over vijf dossiers. De recente gebeurtenissen in Brussel hebben het debat over de vuurwapens heropend en vormden de motivatie om deze sectie op te zetten.

De cel is samengesteld uit leden van de federale politie en agenten uit de zone Brussel Zuid en is bevoegd voor de gemeenten Vorst, Anderlecht en Sint-Gillis, gemeenten waar de aanwezigheid en het gebruik van vuurwapens het meest problematisch is, aldus La Capitale.

Bron » De Morgen

Orde naar Grondwettelijk Hof tegen BIM-wet

De Orde van Vlaamse Balies stapt naar het Grondwettelijk Hof om de BIM-wet te laten vernietigen. Deze wet op de Bijzondere Inlichtingen Methoden maakt het mogelijk dat de staatsveiligheid telefoons afluistert, in woningen binnendringt en computers hackt om terrorisme en spionage op te sporen.

België is het enige Europese land waar de inlichtingendiensten nog niet over deze methodes mochten beschikken. De regeling van de controle op de toepassing van deze BIM-methodes is de meest verregaande van heel Europa. Zo verregaand zelfs dat sommigen ze onwerkbaar vinden.

Maar voor de Orde gaat de BIM-wet veel te ver. Ze vreest dat de ontdekte gegevens ook zullen worden gebruikt in strafonderzoeken. Zo kan een onderzoek van de staatsveiligheid naar vermeend terrorisme aan het licht brengen dat iemand rijk werd door financieel gesjoemel. Dat zou dan tegen de fraudeur kunnen worden gebruikt en dat zien de advocaten niet zitten.

Bron » Gazet van Antwerpen

“Notities koning Boudewijn worden nooit openbaar gemaakt”

CD&V-senator en historicus Pol Van Den Driessche betreurt dat de schriftjes van Koning Boudewijn nooit in een openbaar archief terecht zullen komen. Dat leidt hij af op het antwoord dat hij kreeg op zijn brief aan koningin Fabiola, waarin hij erop aandringt dat de schriftjes nooit verloren zouden gaan.

In de schriftjes nam koning Boudewijn nauwgezet notitie van de gesprekken die hij tijdens audiënties gedurende zijn 43 jarig koningschap had. Voor Van Den Driessche bevatten ze dan ook een grote schat aan informatie over een aantal cruciale perioden in de Belgische geschiedenis zoals de koningskwestie, de onafhankelijkheid van Congo, of de plaatsing van kernwapens.

De grootmeester van het Huis van Koningin Fabiola, generaal-majoor vlieger Wilfried Van Kerkhove, antwoordt dat de weduwe van koning Boudewijn de bezorgdheid van Van Den Driessche “ten volle begrijpt en op prijs stelt”, maar hij verwijst ook naar het antwoord van toenmalig premier Guy Verhofstadt in 2006 in de Senaat, dat de notities van Boudewijn geen deel uitmaken van de openbare archieven.

Pol Van Den Driessche betreurt het antwoord omdat hij vreest dat de notities verloren zouden. Uit het antwoord blijkt immers dat de notities nooit zullen worden overgemaakt aan het Koninklijk Archief of het rijksarchief. “Documenten die in privé-handen blijven, krijgen meestal geen goede behandeling, raken verloren of worden verkocht”, voegt hij er aan toe.

Bron » De Morgen