Comité P wil draaiboek voor moordonderzoeken

Er moet dringend een draaiboek komen voor moordonderzoeken. Dat zegt het Vast Comité van toezicht op de politiediensten (Comité P) in zijn rapport over het politioneel onderzoek in het strafdossier-Annick Van Uytsel.

Het Comité P ging na hoe de politie het onderzoek naar de moord op Annick Van Uytsel heeft gevoerd. Het rapport lekte al uit in de pers en geeft aan dat Ronald Janssen al kort na de moord verschillende keren als mogelijke dader in beeld kwam. Met de informatie werd uiteindelijk niets gedaan. Later werden ook Shana Appeltans en Kevin Paulus nog vermoord.

In zijn aanbevelingen – die te lezen zijn op de website van het Comité P – stelt het Vast Comité onder meer dat er dringend een draaiboek voor moordonderzoeken moet komen. Daarin dienen richtlijnen te staan over het afstappen ter plaatse, checklists, het leiden van het onderzoek, het gebruik van misdrijfanalyses, het omgaan met tips, …

Daarnaast benadrukt het Comité P ook het belang van informatiebeheer, het voorzien van opleidingen en aandacht voor misdrijf- en profielanalyse. Tot slot pleit de politiewaakhond voor het doorbreken van de “hegemonie van de onderzoeker”.

Het Comité P stelt vast dat onderzoekers nu geen enkele inmenging in “hun” onderzoek dulden en dat dit in heel wat gevallen negatieve gevolgen heeft voor het strafonderzoek. Daarom breekt het een lans voor controle vanuit het hiërarchisch gezag binnen de politiedienst.

Bron » De Standaard

Zes op de tien Belgen heeft vertrouwen in justitie

Zes op de tien Belgen hebben vertrouwen in justitie. Dat is meer dan in het parlement (53%) en de pers (51%), maar minder dan in het onderwijs (94%) of de politie (85%). Dat blijkt uit de derde justitiebarometer van de Hoge Raad voor de Justitie, op basis van een telefonische enquête bij 3.300 Belgen tussen april en juni, die maandag werd voorgesteld. Driekwart vindt dat de rechters hun zaken niet snel afhandelen.

De helft (56%) van de ondervraagden is (eerder) tevreden over de werking van justitie. Dat is iets minder dan in de peiling van 2007 (60%). Een vijfde vindt dat justitie de afgelopen jaren beter is gaan werken, de helft ziet geen verschil. Volgens driekwart geeft justitie onvoldoende informatie over haar werking.

Opmerkelijk is dat het idee van klassenjustitie nog niet dood is. Hoewel 72% meent dat rechters voldoende dossierkennis hebben, vindt maar 62% dat rechters hun beslissingen onafhankelijk nemen en amper 55% dat rechters alle burgers gelijk behandelen.

67% van de ondervraagden is (eerder) voorstander van een volksjury voor bepaalde misdrijven. Acht op de tien vinden dat de werkwijze waarbij burgers die gespecialiseerd zijn in het onderwerp, zoals arbeidsrecht, de rechter bijstaan, moet uitgebreid worden naar andere burgerlijke zaken.

Een meerderheid vindt dat de straffen niet zwaar genoeg zijn, vooral bij georganiseerde misdaad (90%). 60% vindt dat een gedetineerde niet vervroegd mag vrijkomen, 66% is voorstander van elektronisch toezicht en 82% van gemeenschapsdienst.

Bron » De Standaard

Regering regelt ‘postjesrel’ rond Staatsveiligheid

Het kernkabinet is het gisteren eens geraakt over de samenstelling van de nieuwe commissie die de onderzoeksmethoden van de Staatsveiligheid moet controleren. Dat schrijft De Tijd.

Door het uitblijven van die nieuwe commissie kon de Staatsveiligheid al wekenlang niet eens doelwitten observeren met een cameraatje. Volgens De Tijd was het probleem dat de MR dwarslag zolang haar kandidaat, de Naamse procureur des konings Bernard Claude, niet in de commissie mocht zetelen. Na een objectieve selectie zou een PS-magistraat zijn aangewezen.

Het kernkabinet heeft nu beslist dat de MR-procureur het haalt. De al eerder voorgestelde Antwerpse onderzoeksrechter Paul Van Santvliet blijft de voorzitter van de toezichtscommissie. De derde post gaat naar de Mechelse rechter Viviane Deckmyn.

Bron » De Morgen

Comité P: “Politie steelt met gemak inbeslagnames”

Politiemensen kunnen gemakkelijk inbeslaggenomen geld, drugs, juwelen en andere luxeproducten stelen. Dat blijkt uit een nieuw ‘observatoriumrapport’ van het Comité P, dat de politie controleert. Het comité waarschuwt dat het geregeld onderzoeken voert naar verdwenen inbeslagnames. In de meeste dossiers is geld verdwenen, soms zelfs tienduizenden euro’s.

Daardoor slaat justitie een mal figuur. Zo vond het parket in een bepaald dossier onvoldoende bewijzen tegen een verdachte bij wie duizenden euro’s in beslag waren genomen. Toen het geld teruggegeven moest worden, bleek het nooit te zijn gestort op de rekeningen van het orgaan voor inbeslagnames. Intussen was het geld ook verdwenen uit de kluis van de politie.

Al te vaak worden de daders niet gevonden, stelt het Comité P vast. De diefstallen worden vaak pas na jaren ontdekt. “Problemen met inbeslagnames zijn in bepaalde politiediensten al lang bekend, maar het duurt lang voordat er een oplossing is”, luidt het.

Bij de lokale politie Brussel/Elsene bijvoorbeeld zijn al in 2005 lacunes ontdekt. Het Comité P stuurde daarover heel wat brieven, maar er zijn nog altijd geen waterdicht richtlijnen.

Het Comité P klaagt over allerlei organisatorische disfuncties in de rest van het land. Sommige politiekorpsen hebben helemaal geen kluizen of meerdere politiemensen hebben toegang tot de kluizen. Of de registers worden niet goed bijgehouden.

In zijn rapport somt het Comité P nog meer wanpraktijken bij de politiediensten op. Zoals de sirene opzetten om files te ontwijken of parkeren op het trottoir van de Wet- straat om persoonlijke inkopen te doen. Of een steekpartij waar door nalatigheid geen patrouille noch een ambulance naartoe is gestuurd. Ook zijn niet alle werkstations voor 101-oproepen bemand.

Een meer structureel probleem is het misbruik van de politiedatabanken. In 2009 zijn verschillende politiemensen vervolgd voor het schenden van hun beroepsgeheim. Uit pure nieuwsgierigheid hebben politiemensen vertrouwelijke informatie over de zelfmoord in juni 2009 van zangeres Yasmine opgezocht. Meestal wordt gezocht naar privégegevens over ‘ex-partners’ of ‘kandidaat-partners’.

Het Comité P controleert ook de ‘bijzondere inspectiediensten’, waarvan de inspecteurs de bevoegdheden van een ‘officier van de gerechtelijke politie’ hebben. Uit onderzoek door de Algemene Directie Controle & Bemiddeling, de vroegere economische inspectie, blijkt dat de inspecteurs onvoldoende weten wat hun bevoegdheid precies inhoudt.

Het Comité P kreeg het voorbije jaar 2.401 klachten over politiemensen, een recordaantal. Maar slechts 15 procent van de klachten blijkt gegrond. De meeste klachten gaan over onjuiste vaststellingen of agressie.

Lieten wil meer onderzoeksjournalistiek op VRT

Vlaams minister van Media Ingrid Lieten heeft dinsdagavond in een lezing op de Vrije Universiteit Brussel haar visienota voorgesteld over de toekomst van de VRT. Ze benadrukte dat ze geen krimpscenario wil voor de openbare omroep, maar dat er wel duidelijke keuzes gemaakt zullen moeten worden.

Lieten wil met haar visienota het debat openen in de aanloop naar het vastleggen van de nieuwe beheersovereenkomst tussen de Vlaamse overheid en de openbare omroep voor de komende vijf jaar.

De openbare omroep ontsnapt niet aan de besparingen, erkent ze, maar dat betekent niet dat de Vlaamse overheid deVRT wil doen krimpen. Lieten: “De publieke omroep mag niet gereduceerd worden tot een zender die louter marktaanvullend werkt. De publieke omroep moet de standaard blijven inzake kwaliteit, creativiteit, diversiteit, inclusiviteit en innovatie, in een dynamische relatie met de andere spelers in het veld.”

Wel zullen er duidelijke keuzes gemaakt moeten worden, aldus de Mediaminister. Zelf wil ze meer ruimte voor onderzoeksjournalistiek en buitenlandverslaggeving. “Een gebrek aan middelen kan niet altijd ingeroepen worden om te verklaren waarom diepgravende journalistiek of slow journalism maar weinig in het aanbod voorkomt. De VRT beschikt over de grootste redactie van het land en heeft daarom ook een grote verantwoordelijkheid.”

Verder stelt Lieten het voortbestaan van de plusprogramma’s (één+, Canvas+…) in vraag. De VRT moet er voor iedereen zijn, dus evenveel voor mensen die geen digitaal abonnement hebben, redeneert ze. Lieten ziet meer heil in het uitbouwen van een analoge, volwaardige kinder- en jongerenzender.

Bron » De Morgen