Twintigtal personen manifesteert in Luik tegen vrijlating Dutroux

Een twintigtal personen heeft zaterdagnamiddag op de Place Saint-Lambert in Luik geprotesteerd tegen de mogelijke vrijlating van Marc Dutroux. Maandag buigt de strafuitvoeringsrechtbank in Brussel zich over het verzoek van Dutroux om zijn straf uit te zitten met een elektronische enkelband.

“We zijn tegen de vrijlating onder voorwaarden van Marc Dutroux”, zegt Ditch, de voorzitter van de Bat Riders , een groep motorrijders die helpt bij het zoeken naar vermiste kinderen. “We willen de dingen veranderen en eerst en vooral rekening houden met de wensen van de slachtoffers.”

Hoewel ongeveer 1.500 personen op de sociale netwerksite Facebook hadden aangekondigd dat ze aanwezig zouden zijn op de ‘pacifistische manifestatie’, kwam uiteindelijk maar een twintigtal manifestanten opdagen. Enkelen onder hen droegen T-shirts met het opschrift ‘Dutroux reste au trou’.

“Ik heb Marc Dutroux nog ontmoet”, aldus de organisator. “Ik voelde me erg betrokken toen de misdaden die hij pleegde aan het licht kwamen. Mensen als hij mogen niet vrijgelaten worden. Zelfs al is het te laat bij Dutroux, moeten we er alles aan doen om te voorkomen dat dezelfde feiten zich nog eens afspelen.”

Bron » De Standaard

N-VA: “Welke criteria hanteert Staatsveiligheid om parlementsleden te bespioneren?”

De N-VA vraagt een hoorzitting met de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie en met het hoofd van de Staatsveiligheid in verband met het confidentieel rapport waaruit blijkt dat de Staatsveiligheid al jaren politici screent en nagaat of en wanneer ze contact hebben met organisaties zoals Scientology. Zo luidt het in een communiqué. N-VA wil weten welke criteria de Staatsveiligheid hanteert wanneer ze beslist om parlementsleden te bespioneren.

“De Staatsveiligheid verantwoordt het bespioneren van parlementsleden met de stelling dat de onderzochte organisaties probeerden ‘beslissingsprocessen te beïnvloeden, wetten aan te passen of invloed uit te oefenen'”, zegt volksvertegenwoordiger Ben Weyts in het communiqué.

“Als de Staatsveiligheid deze vermeende intenties beschouwt als een vrijgeleide om parlementsleden te mogen schaduwen en bespioneren, dan vrees ik dat wij in verschillende domeinen gevolgd worden of gevolgd kunnen worden.”

“In een parlementaire democratie controleert het parlement de regering en de overheidsinstellingen zoals de Staatsveiligheid. Niet andersom”, benadrukt Weyts nog. Daarom wil N-VA weten “welke criteria worden gehanteerd om parlementsleden te bespioneren”.

N-VA vraagt dan ook een hoorzitting met de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie en met het hoofd van de Staatsveiligheid. “Niet achter gesloten deuren, maar open en bloot. Het gaat hier immers niet over details in een dossier, maar over de basisregels van onze parlementaire democratie.”

Bron » De Morgen

Staatsveiligheid dient klacht in na lekken geheim rapport

De Staatsveiligheid dient klacht in tegen onbekenden nadat een geheim rapport gelekt werd in de media. Dat zegt Alain Winants, de administrateur-generaal van de Staatsveiligheid. Het veroorzaakt ophef omdat er namen van verschillende politici in vermeld staan.

Het rapport, een ‘fenomeenanalyse van niet-staatsgestuurde inmengingsactiviteiten’, richt zich op organisaties als Scientology en Sahaja Yoga. Zij zouden politici benaderen om beslissingsprocessen te beïnvloeden. In het rapport komen de namen van onder andere Rik Torfs, Maggie De Block en Tony Van Parys voor.

Volgens Winants stuurde de Staatsveiligheid het rapport in oktober 2012 door naar verschillende politici, onder wie premier Elio Di Rupo, vicepremiers Didier Reynders, Johan Vande Lanotte en Joëlle Milquet, justitieminister Annemie Turtelboom en Vlaams minister-president Kris Peeters. Ook het federaal parket, Buitenlandse Zaken en het koninklijk paleis kregen een versie. Het rapport stond niettemin als ‘geheim’ gekwalificeerd – een van de hoogste kwalificaties.

Winants zei op een persconferentie verbaasd en “bijzonder verontwaardigd” te zijn over het uitlekken ervan, vier maanden nadat het verspreid werd. Temeer omdat enkele weken eerder al een ander rapport uitlekte, een dat in december 2012 overgemaakt werd aan een beperkter aantal politici en ambtenaren van Buitenlandse Zaken.

“Lekken over een geheim rapport is een misdrijf”, zei Winants. “De Staatsveiligheid zal gepaste juridische stappen ondernemen.” Winants voegde daar later aan toe dat klacht zal ingediend worden tegen onbekenden. Als de bron van het lek gevonden wordt, riskeert die een correctionele straf.

“De Staatsveiligheid kan zich niet van de indruk ontdoen dat men zich van debat vergist en schiet op de boodschapper”, zei Winants. “We zijn bevoegd om inlichtingen in te winnen over activiteiten die een bedreiging zijn voor de veiligheid van de staat, de democratische rechtsorde en de internationale relaties.”

“Schadelijke sektarische organisaties zijn daar deel van. We hebben deze zaak vanuit dit standpunt benaderd. We baseren ons bovendien op de lijst die samengesteld werd door de parlementaire onderzoekscommissie over sekten. Het is daarom verwonderlijk dat ons nu verweten wordt wat we volgens de wet moeten doen. Wij doen gewoon ons werk.”

Winants ontkende met klem dat politici zouden gescreend worden. “Als inlichtingendienst volgen we sekten op basis van hun activiteiten. Die organisaties benaderen onder andere politici. Zij zijn belangrijk voor hen vanwege hun functie: professor, arts of parlementair. Het is dus evident dat politici niet ten kwade mogen geduid worden als ze benaderd worden door Scientology. (…) Als ze vermeld worden in ons rapport, is dat omdat ze benaderd zijn. Ze zijn dus eerder lijdend voorwerp dan ‘target’.”

Winants betreurde dat de Staatsveiligheid in een slecht daglicht wordt gesteld, ondanks de pogingen tot meer openheid van de jongste jaren, zoals het geven van interviews en publiceren van jaarverslagen. Winants sprak van een “interne afrekening”.

Het hoofd van de Staatsveiligheid, die kandidaat is om zichzelf binnenkort op te volgen, antwoordde later bevestigend op de vraag of hij zich persoonlijk geviseerd voelde. “De hele Staatsveiligheid wordt hier geviseerd. Ik kan niet zeggen dat dit iets te maken heeft met mijn kandidatuur. Maar ik weet wel dat ik er niet ben om mij populair te maken, wel om de wet toe te passen.”

Ten slotte zei de administrateur-generaal dat hij niet bang is voor het onderzoek dat het Vast Comité van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, het Comité I, geopend heeft op vraag van de bevoegde Senaatscommissie. “Ik heb niet de minste vrees dat we iets fout deden. Het onderzoek zal zich trouwens ook toespitsen op de twee lekken.”

Bron » De Morgen

Geheime dienst in het oog van de storm

Het vertrouwen in de Staatsveiligheid is bij heel wat politici in sneltempo aan het kelderen. Zeker nu duidelijk wordt dat ook zij worden gescreend. Op vraag van de Senaat heeft het Comité I, dat de inlichtingendiensten controleert, een onderzoek geopend.

“De Staatsveiligheid speelt blijkbaar graag cowboy en indiaantje. Dit mag echt niet blijven duren. Dit is geen democratie meer.” Die conclusie trekt een toppoliticus, gechoqueerd over de methodes waar de Staatsveiligheid zich van bedient. Het feit dat de inlichtingendienst de contacten van bepaalde parlementsleden met organisaties als Scientology en Sahaja Yoga heeft gescreend, lijkt de spreekwoordelijke druppel te zijn. Die politici worden niet enkel vernoemd, ook de inhoud van hun vergaderingen wordt uit de doeken gedaan.

Sahaja Yoga is een organisatie die een meditatiemethode gebaseerd op de leer van de Indiase vrouw Nirmala Devi propageert en op de lijst van schadelijke sekten stond. Volgens een confidentieel rapport dat de Staatsveiligheid onlangs opstelde zou oud-minister Frank Vandenbroucke (sp.a) beloofd hebben het dossier van de organisatie door te geven aan de studiedienst van sp.a.

In verband met Sahaja Yoga worden ook de namen van Tony Van Parys (CD&V) en Mia De Schamphelaere (CD&V) vernoemd. Het 130 pagina’s tellende rapport geeft ook details over vergaderingen waar Kris Van Dijck (N-VA), Hilde Vautmans (Open Vld), Hugo Coveliers (VLOTT), Johan Demol (ex-VB) of staatssecretaris Maggie De Block (Open Vld) aanwezig waren. Ook de contacten van Rik Torfs (CD&V) werden onder de loep genomen.

Niet alleen politici zijn gescreend. In het rapport wordt ook gesproken over contacten van organisaties met advocaten als Xavier Magnée en professoren als Anne Morelli (ULB) of Karel Dobbelaere (VUB).

De bevoegde Senaatscommissie vroeg deze week aan het Vast Comité van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, kortweg het Comité I, een onderzoek te openen. Dat gebeurde nadat de namen van drie Franstalige politici waren uitgelekt in de pers, en hun vermoedelijke contacten met Scientology.

“We hebben inderdaad een onderzoek geopend op vraag van de begeleidingscommissie van de Senaat”, bevestigt Guy Rapaille, voorzitter van het Vast Comité I. Verder wilde hij geen commentaar geven. De controle van de geheime dienst, zowel de militaire als de burgerlijke, behoort toe aan het parlement.

In de bevoegde commissie zetelen drie Vlaamse senatoren: voorzitster Sabine de Bethune (CD&V), oud-Senaatsvoorzitter Danny Pieters (N-VA) en Dirk Claes (CD&V). Oud-Senaatsvoorzitter Armand De Decker (MR) en Philippe Mahoux (PS) zijn de twee Franstaligen in de commissie.

Een onderzoek over de Staatsveiligheid kan tot meer dan een jaar duren, als zoveel tijd nodig blijkt om alle elementen te kunnen verzamelen. De bevoegde ministers – ofwel Justitie ofwel Defensie – worden volledig op de hoogte gehouden van het verloop van het onderzoek.

In dit geval zal justitieminister Annemie Turtelboom (Open Vld) het onderzoek van nabij kunnen volgen. Het nieuws dat de geheime dienst een hele rits politici in de gaten heeft gehouden, komt op het moment dat de Staatsveiligheid een nieuwe baas moet krijgen. Het mandaat van de huidige administrateur-generaal Alain Winants is eigenlijk al afgelopen. De magistraat die ooit advocaat-generaal bij het hof van beroep in Brussel was, staat sinds 2006 aan het hoofd van de Belgische geheime dienst. Hij volgde destijds Koen Dassen op. Turtelboom moet de benoeming van Winants’ opvolger binnenkort op gang trekken.

Daarna moeten de zes coalitiepartijen van de federale regering er zich over buigen. Deze episode dreigt de Staatsveiligheid wel duur te staan komen, net op het moment dat andere diensten, zoals het antiterreurorgaan OCAD, veel lof krijgen. “Ik vind dit alarmerend”, zegt een toppoliticus. “Iedereen, elke politicus, kan toch wel eens de hand geschud hebben van een lid van Scientology? Dit is volkomen belachelijk. Is dit wel een democratie waardig?”

Radicalisme

Een expert voegt er nog aan toe dat er ‘beter meer aandacht en meer middelen zouden gaan naar de echte uitdagingen’. “In plaats van de Wetstraat te controleren kan de strijd tegen het radicalisme beter versterkt worden”, merkt dezelfde expert op. “Er is hier duidelijk een grens overschreden. Mensen die verkozen zijn, moeten niet zo zwaar gecontroleerd worden.”

Verder wordt er ook betreurd dat de communicatie tussen de inlichtingendiensten allesbehalve doeltreffend is. Bij de politie valt te horen dat het moeilijk is toegang te krijgen tot de inlichtingen van de Staatsveiligheid. De Staatsveiligheid werkt liever met topambtenaren en diplomaten. Die beschikken immers over de zogenaamde veiligheidsmachtigingen, wat iemand het recht geeft vertrouwelijke nota’s in te kijken. Die machtigingen worden uitgereikt door de NVO (de Nationale Veiligheid Overheid), een dienst die onder Buitenlandse Zaken valt.

Binnen de regering beschikken onder meer premier Elio Di Rupo (PS) en justitieminister Turtelboom over zo’n veiligheidsmachtiging. Opmerkelijk is dat het deel van het rapport waarin sprake is over de Franstalige politici van Congolese afkomst, werd opgestuurd naar Kinshasa, naar de Belgische ambassadeur. In het onderzoek naar dit rapport zal dus ook bekeken worden wie wanneer welke informatie krijgt.

Bron » De Morgen

Staatsveiligheid houdt Wetstraat in de gaten

De Staatsveiligheid gaat na of en wanneer politici contact hebben met organisaties zoals Scientology. In een confidentieel rapport worden tientallen namen geciteerd. Alain Winants, de administrateur-generaal van de Staatsveiligheid, stuurde een tiental dagen geleden een confidentieel rapport naar de hoogste overheden van het land. Om het vertrouwelijke karakter van de tekst te benadrukken wordt opgemerkt dat het document achter slot en grendel moet worden bewaard.

Aanleiding voor het document ‘Fenomeenanalyse van niet-staatsgestuurde inmengingsactiviteiten’ is de handel en wandel van organisaties als Scientology, Sahaja Yoga en de Moslimbroederschap. Die organisaties “viseren doelbewust bepaalde instellingen en proberen politici in hun beslissingen te beïnvloeden”.

Uit het document blijkt dat de Staatsveiligheid blijkbaar al jaren politici screent en nagaat of en wanneer ze contact hebben met die organisaties. “Elke organisatie heeft het recht om te lobbyen”, staat in het rapport. “Maar wanneer politici gecontacteerd worden om beslissingsprocessen te beïnvloeden, wetten aan te passen of invloed uit te oefenen wordt de grijze zone van lobbying overschreden. Dan kan er sprake zijn van inmenging.”

De Staatsveiligheid geeft bijvoorbeeld gedetailleerd weer hoe Sahaja Yoga een onderhoud had met toenmalig CD&V-parlementslid Tony Van Parys. Toen dat niet het gewenste resultaat opleverde, contacteerde de organisatie Mia De Schamphelaere (CD&V) en had daar “meer succes”.

Data, aanwezigen en de uitkomst van gesprekken die de organisatie had met Kris Van Dijck (N-VA) en een medewerker van Caroline Gennez (sp.a) worden gegeven. Maggie De Block (Open Vld) wordt genoemd, net als haar partijgenote Hilde Vautmans. Het gesprek van die laatste met Sahaja Yoga zou “in een stroeve sfeer zijn verlopen”.

De Staatsveiligheid merkt ook op dat de sekte contact probeerde te leggen met politici als Elio Di Rupo (PS), Inge Vervotte (CD&V) en Vera Dua (Groen). Frank Vandenbroucke (sp.a) zou beloofd hebben het dossier van Sahaja Yoga te bekijken.

In het deel over Scientology worden de contacten met Hugo Coveliers (VLOTT) en Johan Demol (Vlaams Belang) uiteengezet. Er wordt toelichting gegeven over de vergaderingen die Jan De Zutter, “een gewezen medewerker van Steve Stevaert en van Johan Vande Lanotte”, heeft bijgewoond. Voorts worden ook Filip Anthuenis (Open Vld) en Rik Torfs (CD&V) genoemd.

Winants reageert verbaasd op het lek. “De fenomeenanalyse heeft de hoogst mogelijke veiligheidskwalificatie en is voor een zeer beperkt aantal mensen bedoeld. Ik kan dan ook niets zeggen over de inhoud.” De administrateur-generaal benadrukt dat de Staatsveiligheid gewoon haar werk heeft gedaan.

“Wij volgen geen politici as such, maar zijn bevoegd om toe te zien op schadelijke sekten. De afspraak is wel dat wij onze voogdijminister op de hoogte brengen als er een onderzoek wordt gevoerd naar een federaal parlementslid.”

Minister van Justitie Turtelboom (Open Vld) is op de hoogte van het dossier maar kan er geen uitspraken over doen omdat het over geheime informatie gaat. Het Comité I, dat toezicht houdt op de inlichtingendiensten, heeft een onderzoek geopend over deze zaak.

Bron » De Morgen