“Als blijkt dat minister gelekt heeft, moet hij aftreden”

“Als het een minister blijkt te zijn die de geheime rapporten van de Staatsveiligheid lekt, moet hij aftreden. Ook in een land als België”. Dat zegt senator Rik Torfs (CD&V) op Twitter. Torfs, die zelf ook genoemd wordt in het bewuste rapport, tilt zwaar aan het lek. “Dit is een ernstige zaak. Mensen zouden zich moeten afvragen of het nog wel zin heeft om dingen aan de Staatsveiligheid te signaleren als die informatie toch gelekt wordt”.

Torfs formuleerde eerder al forse kritiek op het rapport van de Staatsveiligheid waarin contacten tussen politici en bepaalde religieuze groeperingen worden opgelijst. Torfs zelf zou volgens het rapport contacten gehad hebben met Scientology. Minister van Justitie Annemie Turtelboom wil dat het Comité I, dat de inlichtingendiensten controleert, een audit uitvoert naar een gelekt geheim rapport van de Staatsveiligheid.

Volgens Torfs zal er misschien nooit duidelijkheid komen over het lek. “Er bestaat natuurlijk zoiets als het journalistieke bronnengeheim”, aldus Torfs. Maar als zou blijken dat een minister het rapport gelekt heeft, dan moet die opstappen, meent Torfs. Concrete aanwijzingen daarvoor heeft de CD&V-senator niet. “Maar het rapport is maar naar een zeer beperkt aantal mensen gestuurd. Het moet dus één van die mensen zijn”, aldus Torfs.

Los van wie het rapport gelekt heeft, maakt Torfs zich vooral zorgen over de werking van de Staatsveiligheid. “Het gaat toch om een zeer ernstige kwestie. Als dergelijke rapporten gelekt worden, moeten mensen zich afvragen of het wel zin heeft om informatie aan de Staatsveiligheid te bezorgen.”

Bron » De Morgen

Meerderheid verwerpt vraag voor hoorzitting met baas Staatsveiligheid

De commissie Justitie van de Kamer is niet ingegaan op de vraag van Ben Weyts (N-VA) om Alain Winants, de administrateur-generaal van de Staatsveiligheid, te horen. “De meerderheidspartijen verwezen naar de begeleidingscommissie van het Comité I, maar ik wil duidelijkheid over de regels die de Staatsveiligheid hanteert bij het bespioneren van parlementsleden”, aldus Weyts.

Afgelopen weekend lekte een vertrouwelijk rapport van de Staatsveiligheid uit waaruit blijkt dat de dienst reeds jaren politici screent en nagaat of en wanneer ze contact hebben met bepaalde organisaties. Een aantal politici werd bij naam genoemd.

Gedetailleerd

Volgens Ben Weyts is de informatie die in de pers verscheen zo gedetailleerd dat die enkel via bijzondere methoden, voorzien in de BIM-wet, verkregen kon worden. Daar zit volgens Weyts het probleem. Hij wijst erop dat die wet strengere voorwaarden oplegt om dergelijke methoden te kunnen gebruiken voor een aantal categorieën, zoals artsen, journalisten en advocaten. Hij vraagt zich af of dat ook niet voor parlementsleden zou moeten gelden voor het uitvoeren van hun taak als vertegenwoordiger van het volk.

Vlaams Belang

Weyts kreeg in de commissie Justitie enkel steun van Vlaams Belang om Alain Winants te horen. “Wat heeft het voor zin om de baas van de Staatsveiligheid uit te nodigen, als die op de meeste vragen niet kan of mag antwoorden”, klonk het bij de meerderheidspartijen. “De leden van de begeleidingscommissie van het Comité I hebben bovendien het recht om alle documenten in te zien.”

Bron » De Morgen

Mollenonderzoek van Comité I sluit koning niet uit

Naar aanleiding van het gelekte sekterapport van Staatsveiligheid wordt er door het Comité I (Vast Comité van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten) een mollenonderzoek gestart. Daaraan ontsnapt ook koning Albert II niet, die het rapport net als de premier, vicepremiers en federaal procureur Johan Delmulle in handen kreeg. Dat schrijft de krant De Standaard.

Het rapport, waarin contacten tussen politici en sektes zoals Scientology en Sahaja Yoga worden beschreven, verscheen in onze krant van het voorbije weekend. Omdat de koning het officiële staatshoofd is, krijgt hij inzage in rapporten van Staatsveiligheid, wanneer de veiligheid van een koninklijk familielid of de staat in gevaar is.

Of de koning inzicht moet krijgen in de rapporten wordt nu door verschillende politici in vraag gesteld. Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) vindt dat “het Comité I de bestemmelingen moet herbekijken”.

Danny Pieters (N-VA) gaat nog een stapje verder: vertrouwelijke rapporten moeten dat ook blijven. “Als het niet mogelijk blijkt om die vertrouwelijkheid te garanderen, moet alles herbekeken worden. Ook de noodzaak of de koning het rapport krijgt.”

Bron » De Morgen

‘Geen inkijk in geheime documenten’

Gewezen senator Hugo Vandenberghe (CD&V) merkt op dat het parlement machteloos is tegenover de Staatsveiligheid. “Ik heb jarenlang gezeteld in de commissie die de controle op de inlichtingendiensten moet opvolgen. Alleen hebben de leden van die parlementaire commissie geen ‘veiligheidsmachtiging’. Ze mogen met andere woorden geen geheime documenten inkijken. Ze kunnen dus niet eens oordelen of de Staatsveiligheid al dan niet terecht inroept dat bepaalde info geheim is.”

“Ik begrijp dat niet alles publiek gemaakt kan worden. Een inlichtingendienst moet vertrouwelijk kunnen werken. Maar er moet wel een of andere vorm van democratische controle mogelijk zijn. Wat het parlement vandaag kan controleren, hangt alleen van de goodwill van de Staatsveiligheid af. Want het is degene die gecontroleerd wordt, die beslist wat gecontroleerd kan worden. Dat is de wereld op zijn kop.”

Daarnaast is er nog een pervers neveneffect volgens Vandenberghe. “De Staatsveiligheid stuurt in haar geheime rapporten info over bepaalde politici naar een aantal toppolitici. Die mogen daar niets mee doen, maar ondertussen circuleert die info wel zonder dat enige tegenspraak mogelijk is. Zo discrediteer je mensen.”

Bron » De Morgen

‘Te weinig controle op Staatsveiligheid’

Walter De Smedt, ex-lid van het Comité I dat de inlichtingendiensten controleert, gelooft niet dat een audit van de Staatsveiligheid veel zal oplossen. ‘Er is gewoon onvoldoende controle op de dienst.’

De gepensioneerde Antwerpse strafrechter Walter De Smedt is een buitenbeentje. De vrijzinnige liberaal is niet alleen een notoir dwarsligger met uitgesproken meningen. Hij is ook de enige Belg die zowel zetelde in het Comité P dat de politiediensten controleert, als in het Comité I dat de inlichtingsdiensten onder de loep neemt.

“De Staatsveiligheid is bevoegd om organisaties als Scientology en Sahaja Yoga te volgen”, benadrukt De Smedt. “Net zoals ze bevoegd is om na te gaan of deze bewegingen in hun contacten met politici niet op ongeoorloofde wijze overheidsbeslissingen of wetgeving proberen te beïnvloeden. De vraag is wat de Staatsveiligheid vervolgens doet met informatie die ze bij het volgen van sekten verkrijgt over Belgische politici? Misbruikt de Staatsveiligheid die gevoelige informatie zelf om invloed of dwang uit te oefenen op politici?”

Dat is een analyse met een vrij hoog complotgehalte?

Walter De Smedt: “Er zijn de voorbije decennia wel meer vreemde zaken gebeurd. Over heel wat zaken bestaan geen bewijzen. Er zijn echter ook dossiers die grondig onderzocht zijn. Neem het dossier over baron Benoît de Bonvoisin. Die had in de jaren tachtig bij het Comité I een klacht neergelegd tegen de toenmalige topman van de Staatsveiligheid.”

“Reden: enkele nota’s waarin hij als ‘zwarte baron’ werd weggezet en zelfs achter de Bende van Nijvel zou zitten. Die nota’s hebben politieke gevolgen gehad. De Bonvoisin was immers een naaste medewerker van cdH-politicus Paul Vanden Boeynants en had met zijn rechtse beweging CEPIC groot succes bij de Brusselse middenstand. Door de nota’s van de staatsveiligheid werd De Bonvoisin politiek dood gemaakt. Wie zegt dat dit vandaag niet meer gebeurd?”

De Bonvoisin was toch niet echt koosjer?

“Ik denk dat de Staatsveiligheid terecht een oog op De Bonvoisin hield. Maar dat is iets helemaal anders dan fictieve rapporten fabriceren. Toen ik deel uitmaakte van het Comité I bleek uit ons onderzoek, net als uit de gerechtelijke onderzoeken trouwens, dat er geen enkel ernstig element aan de basis lag van de aantijgingen tegen de man. Geen enkel.”

“Vorige maand is de Belgische staat dan eindelijk veroordeeld om hem 100.000 euro morele schadevergoeding te betalen. Ik heb in dit dossier als lid van het Comité I een huiszoeking uitgevoerd bij de Staatsveiligheid. Daarbij zijn zogenaamde gereserveerde dossiers gevonden. Dossiers waarin vertrouwelijke informatie over politici en belangrijke beleidsmensen werd bijgehouden.”

Zijn die dossiers ooit gebruikt tegen iemand?

“Het Comité is nooit aan de weet gekomen of daar onbehoorlijk gebruik van is gemaakt. De politiek zat er wel verveeld mee. Om wat druk van de ketel te halen werd dan een audit gevraagd. Maar dat heeft nooit iets opgeleverd. Tegelijk werd de geheimhouding nog wat verhoogd.”

Is het niet normaal dat er na lekken gekeken wordt of de geheimhouding niet moet worden verhoogd?

“Op het moment dat de Staatsveiligheid zaken als geheim classificeert, kan niemand er iets mee doen. Want niemand mag die info uitbrengen. Ook niet als eruit blijkt dat er disfuncties zijn. Op de vraag van het Comité I wat de richtlijnen zijn om iets als geheim te kwalificeren, is nooit een antwoord gekomen. Het is dus handig om een geheel rapport als geheim te classificeren terwijl de wet voorschrijft dat het enkel voor gevoelige passages moet gebeuren.”

Waarom is het rapport over de sekten bijvoorbeeld geheim?

“Het stramien is altijd hetzelfde. Er komt een dossier in de pers dat vragen oproept, en meteen verschuift alle aandacht van de inhoud naar de vraag wie gelekt heeft. Ik vraag mij af wanneer politici eindelijk eens iets aan dit systeem gaan veranderen. Op dit moment is niemand daarin geïnteresseerd, terwijl men erin zou moeten geïnteresseerd zijn. Er is immers gewoon onvoldoende controle op de Staatsveiligheid.”

Bron » De Morgen