Abdelkader Belliraj levenslang de cel in

De mysterieuze superterrorist Abdelkader Belliraj (52) uit Evergem zal tot het einde van zijn dagen in de cel blijven. Hij is vrijdagochtend in Marokko tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld.

Abdelkader Belliraj, de Belgische Marokkaan die jarenlang werkte als informant van onze Staatsveiligheid, werd door de rechter in Sale, Rabat veroordeeld als leider van een terroristische organisatie die het regime in Marokko omver wilde werpen. Volgens de rechtbank maakten hij en een dertigtal andere beklaagden plannen om politici, militairen en joden te vermoorden.

Hij werd ook schuldig bevonden aan zes politieke moorden die hij eind jaren ’80 in België pleegde, een reeks gewapende overvallen, diefstal en wapenbezit.

De superterrorist Belliraj bracht het grootste deel van zijn leven in Brussel door. De laatste jaren voor zijn arrestatie woonde hij met zijn tweede echtgenote en hun drie kinderen in Evergem.

Belliraj werd in januari 2008 in Marokko opgepakt. Tijdens zijn eerste ondervragingen legde hij een onwaarschijnlijke reeks bekentenissen af.

Zo vertelde hij hoe hij in augustus 2001 naar Afghanistan reisde en daar Osama bin Laden in hoogsteigen persoon ontmoette. Die zou hem gevraagd hebben om in ons land mensen te rekruteren die verstand hadden van biologie en chemie om voor al-Qaeda biologische en chemische wapens te maken. Hij vertelde ook dat al-Qaeda aanslagen wilde plegen in Duitsland en Turkije en daarvoor op zijn logistieke steun rekende.

Daarnaast bekende Belliraj ook bijzonder gedetailleerd hoe hij eind jaren ’80-begin jaren ’90 samen met zijn kleine terroristische cel in Brussel in opdracht van de Palestijnse terrorist Abou Nidal zes politieke moorden pleegde.

Toen de Belgische speurders inzage kregen van zijn verklaringen, bleek dat de details die hij bekende aan de Marokkaanse speurders ook in de dossiers van de oude onopgeloste Belgische moorddossiers stonden.

De belangrijkste moorden die Belliraj bekende, waren die op de imam van de Brusselse Grote Moskee, Abdullah Al Ahdal op 29 maart 1989, en de moord op de Joodse dokter Joseph Wybran, de voorzitter van het Belgishce Coördinatiecomité van Joodse organisaties op 3 oktober 1989.

Later trok Belliraj zijn bekentenissen terug in. Hij zei dat hij gemarteld werd en tot bekentenissen werd gedwongen. Ook op het proces ontkende hij alles. Veel heeft het hem niet geholpen want hij werd veroordeeld tot levenslang.

Een aantal medebeklaagden kregen dertig jaar cel. Onder hen ook Abdellatif Bekhti, een Brusselse Marokkaan die veroordeeld werd omdat hij samen met Belliraj een stoutmoedige overval zou gepleegd hebben op een geldtransport op de luchthaven van Luxemburg.

De affaire-Belliraj zorgde in België voor heel wat beroering toen bleek dat Belliraj probleemloos Belg was kunnen worden en dat hij al jaren een informant van de Belgische Staatsveiligheid was. Het comité I dat de Inlichtingendiensten controleert, onderzoek nog altijd hoe de vork juist in de steel zit.

Parallel aan het Marokkaanse proces voert het Belgische gerecht twee aparte gerechtelijke onderzoeken naar Belliraj. Er loopt één gerechtelijk onderzoek naar de zes politieke moorden die Belliraj hij eind jaren ’80 in ons land zou gepleegd hebben, en een ander onderzoek naar eventuele terroristische activiteiten in ons land. Het federaal parket vraagt een kopie van het vonnis in Marokko. ‘Als we die hebben, zullen we grondig analyseren hoe het verder moet met het Belgische onderzoek’, zegt woordvoerster Hilde Vandevoorde. ‘Iemand kan geen twee keer voor dezelfde feiten worden veroordeeld.’

De familie van de Joodse dokter Wybran wil dat ons land de medeplichtigen van Belliraj voor de rechter brengt die in ons land wonen.

Bron » Het Nieuwsblad

De Decker: “Afluisterwet zal evenwicht tussen diensten herstellen”

De BIM-wet, die de inlichtingen- en veiligheidsdiensten de mogelijkheid geeft om bijzondere methoden zoals telefoontap te gebruiken, zal het evenwicht herstellen en moet in de toekomst geknoei vermijden tussen de gerechtelijke wereld en de inlichtingendiensten die van de regering afhangen. Dat stelt Senaatsvoorzitter en voorzitter van de begeleidingscommissie van het comité I, Armand De Decker. De BIM-wet werd net voor het reces door de Senaat goedgekeurd en naar de Kamer overgezonden.

Geknoei bij terreurbestrijding

Le Soir citeerde vandaag het activiteitenverslag van het Comité I, waarin sprake is van een knoeiboel bij de terreurbestrijding, onder meer bij de informatieoverdracht over de verhoogde terreurdreiging eind 2007 waardoor het eindejaarsvuurwerk in Brussel geschrapt werd.

Staatsveiligheid mag afluisteren

Armand De Decker wijst erop dat de politie reeds jaren een wettelijke basis heeft voor het gebruik van bijzonders opsporingsmethoden (BOM) zoals telefoontap. Wanneer dergelijke informatie onderzocht wordt, zoals dat in december 2007 het geval was, mag die niet gecommuniceerd worden, ook niet aan de inlichtingendiensten.

Als de BIM-wet ook door de Kamer goedgekeurd wordt, kan de Staatsveiligheid ook telefoons afluisteren, wat het evenwicht volgens de Senaatsvoorzitter hersteld zal worden.

Bron » De Morgen

Vlaams-Brabanders leverden 19.920 wapens in

In de provincie Vlaams-Brabant werden sinds de nieuwe wapenwet welgeteld 19.920 wapens ingeleverd. Wapenbezitters kregen meer dan twee jaar de tijd om hun wapen correct te vergunnen of het wapen vrijwillig in te leveren. De ingezamelde wapens werden vernietigd in hoogovens.

In Oost-Vlaanderen werden de meeste wapens ingeleverd (22.294), gevolgd door Antwerpen met 20.042 wapens. In totaal leverden de Belgen 128.920 wapens in bij de politie. Wapenbezitters die hun wapen wilden behouden, moesten zich in regel stellen met de nieuwe wetgeving.

Bron » De Standaard

128.559 wapens ingeleverd en vernietigd

Liefst 36 vrachtwagens hebben in Gent wapens naar de ovens van ArcelorMittal gebracht, om die daar te smelten. Sinds een amnestieregeling voor wapens is afgekondigd, zijn in ons land 128.559 wapens ingeleverd en vernietigd. Dat is het definitieve resultaat van een inzamelactie die meer dan twee jaar duurde.

Mensen konden tot eind oktober vorig jaar vrijwillig hun wapens inleveren. In Vlaanderen waren dat er 92.739, in Wallonië 28.779 en in Brussel 7.041. De Oost-Vlaming diende met 22.294 stuks het grootste aantal wapens in, gevolgd door Antwerpen met 20.042 en Vlaams-Brabant met 19.920. In Luik zijn 2.512 wapens ingeleverd.

De Oost-Vlaamse provinciegouverneur André Denys wijst erop dat elk niet-geregistreerd wapen nu illegaal is, en dat veel mensen dat onvoldoende beseffen.

Alle wapens gingen naar ArcelorMittal Gent, of voor de provincie Luik naar ArcelorMittal Luik, om daar vernietigd te worden in de hoogovens. In Gent hebben 36 vrachtwagens wapens naar ArcelorMittal gebracht, in Luik waren dat er zes.

De amnestieperiode voor illegaal wapenbezit ging, samen met de nieuwe wapenwet, in op 9 juni 2006. Ze was geïnspireerd door een eerdere Oost-Vlaamse actie.

Bron » De Standaard

Senaat keurt BIM-wetsvoorstel goed

Op de laatste plenaire zitting van de Senaat werd ook het wetsvoorstel omtrent de bijzondere inlichtingsmethoden (BIM) goedgekeurd. Het zogeheten ‘BIM-wetsvoorstel’ regelt de wijze waarop gegevens mogen verzameld worden door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De Senaat keurde het voorstel goed met 39 stemmen voor van de meerderheid, vier tegen van de groenen en 17 onthoudingen van de rest van de oppositie en Philippe Moureaux (PS).

Kernpunt van het nieuwe wetsvoorstel is een systeem van getrapte controle op de Staatsveiligheid, zodat blunders à la de zaak-Belliraj, het terreuralarm in december 2007 of de zaak-Feriye Erdal niet meer gebeuren. In concreto regelt het voorstel het gebruik van de BIM en de communicatie erover tussen Staatsveiligheid, organen als het OCAD (Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging), politiediensten, Comité I en niet te vergeten regering en parlement.

Het gaat zowel over algemene observatietechnieken als over het gebruik van specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens (bijvoorbeeld het afluisteren van telefoons of het hacken van computers). Die uitzonderlijke methoden kunnen wel pas gebruikt worden als de ‘gewone’ methoden ontoereikend zijn.

“Dit is een enorme stap vooruit in vergelijking met de huidige situatie”, aldus CD&V-senator Hugo Vandenberghe, de bezieler van het wetsvoorstel. “De tekst is het resultaat van veel discussies en een lange denkoefening, maar zal toelaten dat de fundamentele mensenrechten beschermd blijven.”

Zo wordt er onder meer verwezen naar het bronnen- of beroepsgeheim van advocaten, artsen en journalisten. De Orde van Vlaamse Balies (OVB) vindt dat het BIM-wetsvoorstel de fundamentele beginselen van de rechtsstaat miskent.

Bron » De Morgen